Innlegg: God tur til Jessheim!

Etter at kommunestyret tirsdag 30.april stemte ned Venstres forslag om skjenketid til 02.30 har politikerne i kommunestyret sendt en hilsen til både beboere (og næringslivet) i Eidsvoll: God tur til Jessheim! Les innlegget Knut Bakkehaug har i EUB idag, her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


God tur til Jessheim!

Da kommunestyret 30.april behandlet “Ny alkoholpolitisk handlingsplan for Eidsvoll kommune 2012 – 2016” tok Venstre opp igjen forslaget Kjersti Almåsvold fremmet i Utvalg for oppvekst og levekår, om at skjenketiden i Eidsvoll skulle fastsettes til kl. 02.30.

Det er flere grunner til at Venstre fremmet dette forslaget: Eidsvolls folkevalgte bør sørge for at næringslivet i kommunen har samme rammevilkår som i nabokommunene. Helst burde kommunene på Øvre Romerike samarbeide om like skjenketider. Hvis dette ikke er mulig, må vi i kommunestyret sørge for at Eidsvoll ikke ødelegger for vårt næringsliv. Vi bør også føle et ansvar for å gi innbyggerne i Eidsvoll en mulighet til et godt uteliv uten å måtte reise til Jessheim, Lillestrøm eller Oslo. Vi vil gjerne beholde ungdommen i Eidsvoll lengst mulig. Skaper vi et attraktivt uteliv i Eidsvoll er det enklere for voksne/foreldre å engasjere seg.

Jeg har latt meg fortelle at når utestedene i Eidsvoll stenger kl 02 drar folk i hui og hast til Jessheim for å rekke siste drink der. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner. Spesielt hvis folk velger pirattaxier som transportmiddel. Å sette skjenketiden til kl. 02.30 i Eidsvoll ville dermed også bidratt til trafikksikkerheten.

Venstres forslag fikk 13 stemmer. Det var ikke nok til flertall. Dermed blir skjenketiden i Eidsvoll kl. 02.00. Flertallet; Ap, SV, KrF, deler av Høyre og SP kan dermed si til Eidsvolls innbyggere (og til næringslivet): God tur til Jessheim!

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Venstre

(Innlegget står på trykk i EUB, på s. 9).

Les også artikkelen Skjenketidene: Venstre nedstemt – flertallet godtar fortsatt handelslekkasje

Og Venstre foreslår utvidet skjenketid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**