På tide med felles barnevern i Land

Det er et stadig økende behov for hjelp til barn i vansker i dagens samfunn. Dette vises også i antallet saker i barnevernet i de fleste kommuner, også i Søndre Land. Vår kommune har i lengere tid manglet barneverns-pedagoger, og har fått sterk kritikk for rutinesvikt ved tilsyn. -Dette er ikke å sette barns velferd først, sier T. Brenner (V), og H. I. Gamst (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Barnevern02

Foto: Barnerettsadvokatene

Hver kommune bør ha tilgang på barnevernsvakt etter kontortid, og et oppegående barnevern. Mange distriktskommuner har valgt å finne sammen med nabokommuner for å kunne tilby et kompetent og stabilt barnevern. Søndre Land som sliter med å fylle nøkkelstillinger innen flere viktige tjenesteområder må prioritere sterkere samarbeid med nabokommuner og kommunesammenslåing.

BarnevernUtvik

Foto: Aftenposten-grafikk

Kommunestrukturen fra 60-tallet (forrige århundre!) står i sterk kontrast til dagens relle bo-, arbeidmarkeds – og serviceområder. Mange av kommunene har ikke lengere mulighet til å ta et helhetlig grep om stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester. Utfordringen rundt barnevernet i Søndre Land er dessverre et typisk eksempel på dette.

Venstre mener en ny kommunestruktur med større og mer robuste kommuner trygger velferden for folk i Distrikts-Norge. Styrket velferd i distriktene vil gjøre det mer attraktivt å flytte ut fra pressområder i storbyene. Dagens kompetansebehov i offentlig forvaltning krever større fagmiljøer slik at tjenester som barnevern, helse og omsorg, næringsutvikling, miljøtiltak, og arealdisponering for å nevne noen, faktisk kan gjennomføres. Det er å sette folk først å sørge for at en kommune har en hensiktsmessig organisasjon som er i stand til å utføre sine tjenester. Å utvikle kommune-Norge for det 21. århundret er viktig for Venstre.

Søndre Land Venstre mener det er på høy tid at det tas grep innen organiseringen av barnevernet i kommunen. I mangle på enighet om en felles barneverntjeneste i Gjøvik-regionen, bør det opprettes et felles barnevern i Land. Dette vil gi et større fagmiljø som gjør det mer attraktivt å søke seg til barnevernet og over tid styrke kvaliteten i tjenesten.

Kommunestyrene i Land oppfordres til å prioritere tettere samarbeid innen flere tjenesteområder, og å sette kommunesammenslåing på dagsorden, slik at folk får de velferdstjenestene de trenger.

Terje Brenner, Hans I. Gamst, Søndre Land Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**