Jan Fjellstad hedret veteranene

Varaordfører Jan Fjellstad (V) deltok ved markeringen 8.mai, og la ned krans ved statuen av general Fleischer under arrangementet i Generalhagen i formiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Norsk flagg

Foto: Morguefile.com

Frigjøringsdagen 8.mai har blitt til veterandagen; for å hedre de som har deltatt i norske styrker i inn — og utland. Det har vært norske norske soldater i Afghanistan, Midt-Østen, Sør-Sudan, Balkan og den persiske golf; på 100 operasjoner i 40 land og fire kontinent.

I ordførerens fravær grunnet oljemesse i Houston, deltok varaordfører Jan Fjellstad. Etter at statssekretær Hugo Bjørnstad talte og la ned krans ved veteranmonumentet, var det Jan Fjellstad som talte om general Fleischers liv og levned, før han la ned krans ved hans statue. Generalmajor Carl Gustav Fleischer var den første general som vant en landmilitær seier over tyskerne i andre verdenskrig; da som øverstkommanderende for de norske styrkene i Nord-Norge. Han ble senere hærsjef i London, før han grunnet konflikter omkring ansettelse av Forsvarssjef forlot denne stillingen. Han ble tildelt Norges høyeste utmerkelse; Krigskorset med sverd, for sin strategiske innsats.

Venstre har i sitt nye stortingsvalgprogram programfestet et mål om å styrke hæren. Dette blant annet fordi det fortsatt er et stort behov for landstyrker som også kan bidra i operasjoner i utlandet. Vi
vil blant annet bygge opp en ny kampbataljon, samtidig som man sikrer at Telemarkbataljon og andre operative enheter er fullt oppsatt. Venstre mener videre at et moderne trusselbilde krever en økende profesjonalisering av Forsvaret, hurtigere responstid og større fokus på avanserte våpensystemer. Det innebærer flere vervede på kontrakt fremfor årlige innrykk av vernepliktige.

Det største offer en borger kan gjøre for landet sitt er å delta i strid på dets vegne. Venstre er derfor opptatt av at handlingsplanen for veteraner følges opp med tilstrekkelige budsjettmidler. Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet, og øke kompetansen i det sivile helsevesenet knyttet til ivaretakelse av veteraner.

Link til HTs omtale av arrangementet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**