Velkommen til stiftelsemøte for Sørsia Venstrelag

Tirsdag 28. mai kl 19 på Flatåsen stiftes Sørsia Venstrelag. Dette skjer i lokaler i Øvre Flatåsv. 7 rett ved Flatåsen skole (nedre del). Vell møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


TID: Tirsdag 28. mai kl. 19.00
STED: Øvre Flatåsv. 7 rett ved Flatåsen skole (nedre del).

Sørsia Venstrelag vil omfavne bydelene: Flatåsen, Kolstad/Saupstad, Romolslia, Heimdal, Kattem, Leinstrand, Byneset, Tiller, Sjetnemarka og Bratsberg. Hovedoppgaver for laget er å jobbe fram og med saker som berører bydelene i tillegg til andre byomfattende saker. Det vil også være hovedansvarlig for lokalt utadrettet Venstrearbeid som stands, kampanjer med mere.

På møtet vil det velges et styre, og vi er veldig glade for at Oddvar Ystgaard fra Tiller har sagt seg villig å stille som kandidat til leder, og Frode Myhre fra Kolstad stiller som kandidat til nestleder. Vi ønsker gjerne at styret skal være på fem personer, og vi håper at flere vil ønske å stille til styret.

På møtet vil også Petter Rønning, bystyremedlem for Venstre fra Flatåsen, fortelle om hvordan Miljøpakken vil bli for Sørsia og fortelle litt om aktuelle saker for bydelene på Sørsia. Politisk nestleder i Trondheim Venstre vil også holde et innlegg om aktuelle rikspolitiske og andre valgkampsaker for Venstre.

Det vil bli lett servering og det antas at møtet vil vare til ca. 20.30.

Buss til Flatåsen er nr 7, og nærmeste holdeplass er Flatåsen Senter.

Har du spørsmål send en e-post til Snorre Vikdal: [email protected], eventuelt send SMS til tlf: 92668898.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**