Venstre vil heve kjøpet av Kvithei

Venstre fremmer denne uken en interpellasjon der de tar til orde for å heve kjøpet av Kvithei. Da avtalen i sin tid ble inngått, ble prissettingen fastslått som om området skulle bygges ut og tomter skulle legges ut for salg. Nye konsekvensutredninger viser at en utbygging vil være svært negativt for både de naturtyper og rødlistede arter som finnes i Kvithei og Venstre ønsker derfor å heve kjøpet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I Kvitheiområdet har Sola kommune sikret seg et 105 mål stort område som er avsatt til boligutbygging. Dette er også et område der utrydningstruet kystlynghei fremdeles finnes. Dette er klassifisert som truet naturtype etter naturmangfoldsloven, og en utbygging i Kvithei vil ha en ødeleggende effekt på kystlyngheien.

Området innehar også en rekke rødlistede dyrearter og plantearter. Senest i 2011 ble det konstantert en levedyktig stamme av liten salamander i området. Eksistensen til både arten liten salamander samt de andre rødlistede plante- og fugleartene i området, vil bli påvirket på en svært negativ måte dersom man igangsetter boligutbyggingen i Kvithei.

Endringer i lov- og regelverk, ny Naturmangfoldslov samt ny og bedre kartlegging av naturforekomstene i Kvithei har vist seg å være avgjørende indikatorer på at området likevel ikke bør bygges ut.

Bevar Kvithei

Foto: Aksjonen Bevar Kvithei

Området som ble kjøpt i det øyemed å brukes til boligutbygging, ble priset dertil da avtalen i sin tid ble ble inngått. Det viser seg nå at området ikke bør bygges ut av hensyn til de sjeldne miljøkvaliteter som forefinnes i Kvithei.

Gruppeleder i Sola Venstre, Anja Berggård Endresen, stiller derfor i kommunestyremøtet spørsmål til ordføreren om han vil be administrasjonen ved kommuneadvokaten om å opprette en sak med sikte på å få heve kjøpet av Kvithei?

Anja Berggård Endresen

Foto: Amalie Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**