Sanna Sarromaa undres over Utdanningsforbundet

I dagens GD mener Lillehammer Venstres Sanna Sarromaa at Utdanningsforbundet burde heller kjempe for skole enn mot den. Sarromaa svarer til Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgt Monica Engen som i gårsdagens GD angrep sommerskolen, som Sarromaa initierte med sin interpellasjon i fjor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her er Sarromaas innlegg:

Underlig av Utdanningsforbundet

Monica Engen ved Utdanningsforbundet spør i GD den 13. mai om sommerskolen er vel anvendte midler når den ordinære skolen mangler ressurser. Det er underlig at en hovedtillitsvalgt ved Utdanningsforbundet velger å angripe sommerskolen og sette den ordinære skolen og sommerskolen opp mot hverandre. Begge handler om læring og kunnskap — som man neppe noensinne kan ha nok av. Sommerskolen vil støtte opp under den ordinære skolens målsetninger og intensjoner, ikke på noen måte være i strid med dem.

Det er for meg mye mer provoserende at det finnes penger til OL, Ungdoms-OL, tre ishaller og VM i terrengsykling — uten at noen ser ut til å sette spørsmålstegn ved det. Sommerskolen har et budsjett på 200 000 kroner — det er 300 000 kroner mindre enn hva for eksempel Gjøvik kommune har. Det er noen latterlige få prosenter av det som Lillehammer kommune bruker på å støtte ulike idrettsarrangement. Burde ikke Utdanningsforbundet heller oppfordre politikerne til å se på pengebruken innen andre områder? Når Utdanningsforbundet angriper sommerskolen og setter kunnskap og kunnskap opp mot hverandre, skyter de på en måte seg selv.

Burde ikke Utdanningsforbundet kjempe for skolen og ikke mot den?

Sanna Sarromaa
Lillehammer Venstre

 Med kunnskap skal landet bygges, mener Sarromaa.

Med kunnskap skal landet bygges, mener Sarromaa.
Foto: Bill Keane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**