Åpent styremøte i Vestre Aker Venstre Tirsdag 21. mai kl 20

Sted: Sørkedalsveien 148 / FO-bygget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innkalling til styremøte i Vestre Aker Venstre

Venstre logo

Foto: dataaminert

Tid: Kl 19 – 21.15

Sted: Sørkedalsveien 148 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

Kl. 19 – 20: BU-gruppemøte
Se link BU-gruppemøte
Link til Saksliste BU

Kl. 20 – 21.15: Styremøte

Saksliste styremøte:

26/13: Godkjenning av dagsorden
27/13: Valgdata Vestre Aker v/ Inge Carlén – Oslo Venstres valgekspert
28/13: Valgkampplan v/ Grethe
29/13: Eventuelt

Meld gjerne fra til Hans Kristian Voldstad (Mobil: 907 75 807 E-post: [email protected]) om du kommer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**