Ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Idag er det styremøte i Helse Nord, hvor den viktige saken vedrørende ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland er på sakskartet – da både eventuell sommerbase og eventuell permanent helikopterbase. Harstad Venstre har i et brev til Helse Nord frontet vår mening; en permanent base på Evenes er et krav, og pasientsikkerheten så viktig at også sommerbase er et tilbud man skal si ja til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Luftambulanse

Foto: flyprat.no

I Nord-Norges mest folkerike region har vi per i dag den dårligste dekningen av ambulansehelikopter. Harstad Venstre mener alle i nord skal ha et likeverdig akuttmedisinsk tilbud, og har derfor over år støttet arbeidet for etablering av helikopterbase i vår region. Dette er det nå tverrpolitisk enighet om fra ytterste opposisjon til helseministeren selv. Helse Nord har også i sin egen rapport trukket den samme konklusjonen; med anbefaling om permanent helikopterbase lokalisert til Evenes.

Nå har avgjørelsens time kommet. I Helse Nords styremøte 22.mai behandles rapporten, og det skal treffes avgjørelse både omkring permanent helikopterbase og eventuell sommerbase. Det er på høy tid at innbyggerne i Midtre Hålogaland får et likeverdig akuttmedisinsk tilbud, og det er derfor gledelig å lese innstillingen om at man ønsker etablering av permanent helikopterbase inn i planen for 2014-2017. Harstad Venstre er imidlertid skuffet over at man ikke allerede nå tar bladet fra munnen, og avklarer lokalisering av denne basen. Rapporten er entydig på at lokalisering på Evenes er å foretrekke, og en snarlig beslutning gir fortgang i det videre arbeidet.

Pasientgruppene som trekkes fram i rapporten er akutt hjerteinfarkt, hjerneslag, alvorlige skader og hodeskader, samt fødende. Dette er pasienter som innlegges i vår region hver dag. Pasienter som altså i dag ikke har et likeverdig akuttmedisinsk tilbud sammenlignet med øvrige deler av Nord-Norge. Harstad Venstre mener derfor Helse-Nord må takke ja til Norsk Luftambulanses sjenerøse tilbud om drift av sommerbase allerede denne sommeren. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har allerede god erfaring med etablering av slike sesongbaser, og Harstad Venstre mener pasientsikkerheten sommeren 2013 bør veie tyngre enn redsel for mulig fortrinn i anbudsprosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**