Etterlyser sykkelsatsing

Vi hører stadig om trafikkinfarkt på Forus, stillestående kollektivtrafikk og manglende sykkelveier som gjør at folk fremdeles foretrekker timer i kø fremfor å ta pedalene fatt. Venstre har mange gode forslag til grep som bør tas for at flere allerede nå skal prioritere sykkel som fremkomstmiddel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Lørdag 25. mai skal Sola Venstre ha stand i Solakrossen der de fokuserer på sykkelpolitikk.

På lørdag fra klokka 11.00 vil Solabuen få anledning til både å prøve el-sykler samt få høre mer om hvordan Venstre mener at sykling er en av løsningene på de utfordringene vi har i trafikken på Nord-Jæren.

Nord-Jæren bør ses som en region med sammenhengende sykkelveier. Venstre har et mål om å fjerne alle begrensninger som bidrar til at folk ikke velger sykkelen. Når gode, sammenhengende traseer for sykkel er bygd, vil dette få gode virkning også for andre samferdselsløsninger.

Gode sykkelløsninger vil føre til mindre trengsel innen kollektivtransporten, og redusere biltrafikken.

Det trengs overbygde sykkelskur i Solakrossen slik at flere velger å sykle til bussen. For å sikre flere og bedre sykkelveier, mener Venstre at det trengs økte statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier.

I rushtiden er ofte sykkel en raskere dør-til-dør reisetid en noe annet alternativ.

Venstre vil prioritere vedlikehold av sykkelveier slik at disse gir transportsyklister forutsigbar fremkommelighet hele året.

Elektrisk sykkel er mer behagelig i kupert terreng, i sterk vind, eller ved tung bagasje. Vi ønsker flere ladepunkter for el-sykler både på arbeidsplasser og i sentrum av kommunen.

Venstre vil innføre en statlig belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelnett, der kommunale satsinger utløser statlige midler.

Sykkelveier gir miljøgevinst

Foto: Anne Jorid Gullbrekkken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**