Venstre og Miljøpartiet De Grønne sikrer kulturscene på Tøyen!

I bydelsutvalgsmøtet i bydel Gamle Oslo 25. april ble det, på bakgrunn av et felles forslag fra Venstre og MDG, nesten enstemmig vedtatt utvidet åpnings- og skjenketid inne til 03.00 for den nye kultur- og konsertscenen lokalisert til Tøyensenteret; The Töyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Enerhaugen Kulturscene har i lengre tid søkt om skjenkebevilgning til sitt nye konsertsted på Tøyen. Kulturscenen The Töyen vil ligge i fotgjengerundergangen inn mot nye Tøyen Torg, vis a vis Coop. Prosessen rundt behandlingen av søknaden har vært lang og søker har måttet skaffe til veie mye informasjon, bl.a. støymålinger og garantier fra eier Entra Eiendom om evt. nødvendige støyreduserende tiltak. I tillegg har det blitt utført lasermålinger av avstand til boligbebyggelse.

Nabostøtte
I Åpen halvtime i forkant av behandlingen av saken holdt både representanter fra Tøyen Nedre Kampen Vel samt naboinitiativet Tøyenkampanjen innlegg hvor de oppfordret BU til å innvilge åpnings- og skjenketid til klokken 03.00. De begrunnet dette med at et slikt sted vil generere mer liv i gatene i tillegg til at de pekte på viktigheten av å ha et voksent klientell som vil beveg seg i området på kvelds- og nattestid. De mente bl.a. stedet vil føre til økt trygghet for beboerne i området.

Fremtiden på Tøyen
Enerhaugen Kulturscene, som står bak The Töyen, er erfarne drivere. De består av en sammenslutning av folk med erfaring fra bl.a. Øyafestivalen og solide utesteder som Blå, Revolver, Last Train, Crossroads, Bonanza og Garage. Tidligere konfliktområder i sentrum, som Møllergata og Youngstorget, oppleves nå som tryggere og roligere i de fleste av døgnets timer. Mye av æren for dette tror vi kan tillegges de seriøse aktørene som driver her.

Vi håper at den samme øvelsen vil gjenta seg på Tøyen og at The Töyen vil bli en pådriver og et nav i arbeidet med å gjøre Tøyen til den neste store og sentrale «kulturhuben» i Oslo.

På vegne av Venstre og Miljøpartiet De Grønne,

Matti Lucie Arentz, Gamle Oslo Venstre
Medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo Tlf.: 92212209

Harald Nissen, Gamle Oslo MDG
Medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo og Oslo Bystyre Tlf.: 99270379

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**