Breivik og Rotevatn lover fergefri E39

1. kandidat i Hordaland, Terje Breivik, har vandret Sogn og Fjordane med deres 1. kandidat, Sveinung Rotevatn. De vil bygge fergefri E39 og binde vestlandet sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Breivik og Sveinung Rotevatn hører om fergefri E39

Foto: Naomi Røkkum

— No skal vi knyte saman Vestlandet, sier Breivik.

Breivik og Rotevatn besøkte Statens Vegvesens regionkontor og fikk en grundig introduksjon til prosjektet om fergefri E39.
— Dette er vår tids store vegprosjekt. Ikkje berre for Vestlandet, men for heile Norge. Ei forsert utbygging av E39, med ferjefrie fjordkryssingar, vil utløyse eit enormt potensial for verdiskaping, seier Rotevatn.

I programmet for neste stortingsperiode går partiet inn for å «prioritere ei forsert utbygging av en fergefri kyststamveg, E39 Kristiansand-Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim, og tilgrensande vegnett»

— At Venstre nå setter fergefri E39 opp som en nasjonal hovedprioritering, sammen med InterCityutbyggingen på Østlandet, var en stor seier for oss i Vestlands-Venstre, sier Sveinung Rotevatn.

Terje Breivik og Sveinung Rotevatn på bedriftsbesøk

Foto: Naomi Røkkum

Om det vert blågrøn regjering etter valet, vil de presse på for at ferjefri E39 skal realiserast snarast råd.

— Det er selvsagt en tung økonomisk prioritering, men gevinsten for storsamfunnet blir desto større. Det er stor verdiskaping på Vestlandet, og å knyte landsdelen ordentlig sammen er viktig for alle oss som bor her — og viktig for Norge, sier Breivik.

Mandag 27. mai var nestleder i Venstre, Terje Breivik, på rundtur i Sogn og Fjordane, sammen med 1. kandidat for Sogn og Fjordane Venstre, Sveinung Rotevatn. I løpet av dagen besøkte de 5 virksomheter, en inkubator og Statens Vegvesen Region Vest.

– Det var en svært givende og lærerik dag, sier Terje Breivik. Vi fekk innføring i et imponerande og mangfoldig næringsliv, med alt fra gårdsturisme, akvakulturforsking, fotball, meterologi og konsulenttjenester.

– Dagen ga også ekstra kveik og tru på at Venstres næringspolitikk er svært viktig å kjempa for. Forenkling, tilgang på kapital og samferdsel, enten det er veier, fly eller bane, er veldig viktig for næringslivet i regionene våre, sier Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**