SFO, kunstgressbane, og bomrabatt

Representantene Gamst og Brenner stillte spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte sist mandag om utvidelse av SFO-tilbud, spillemidler for kunstgressbane, og bomkompensasjon på Fv.34.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Følgende spørsmål ble stilt til ordføreren i kommunestyremøtet 27. mai:

kandiat01-v11

Foto: H. I. Gamst

Spørsmål om utvidelse av SFO tilbudet

Utvidelse av SFO tilbudet til 11 måneder er under utredning. Sist saken var til behandling ble det gitt uttrykk for at saken måtte bli ferdigbehandlet før sommerferien slik at et evt. tilbud kan komme i gang til høsten. Kan ordføreren bekrefte at arbeidet vil være ferdig og oversendt komite for Oppvekst før 3. juni (siste møte før ferien) slik at saken kan ferdigbehandles før sommerferien?

Stilt av kommunestyrerepresentant Gamst, Søndre Land Venstre

Spørsmål om kunstgressbane og friidrettsanlegg

1) Har kommunen fått innvilget søknaden om spillemidler?

2) Har kommunen inngått avtale med idrettslaget om medfinansiering av
anleggene og deres ansvar for driften av anlegget?

3) Gitt 1) og 2) over, når vil saken om utbygging av kunstgressbane og
friidrettsanlegg komme til behandling i kommunestyret?

Stilt av kommunestyrerepresentant Gamst, Søndre Land Venstre

Spørsmål om kompensasjon for passering av bom, Fv. 34

kandiat03-v11

Foto: T. Brenner

Alle dagligdagse tjenester som tilbys i Søndre Land ligger nord for den planlagte bommen på Fv. 34 i Enger. Venstre mener det er urettferdig at innbyggerene sør for bommen må betale bompenger når de skal benytte seg av disse tjenestene og besøke kommunesenteret. Søndre Land Venstre spør derfor om ordføreren vil sette i verk tiltak som gjør det gratis for de aktuelle innbyggerene å passere den planlagte bommen?

Stilt av kommunestyrerepresentant Terje Brenner, Søndre Land Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**