Venstre fremmer svømmehallforslag i formannskapet

Mandag 3. juni kommer svømmehallsaken til behandling i formannskapet. Der vil Nes Venstre med Øystein Smidt fremme forslag og prosjektering og bygging av svømmehall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Svømmekurs på Fjellhamar skole i Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre

Nes Venstre besluttet i kveldens gruppemøte å fremme eget forslag om bygging av svømmehall i Nes.

Ønsker fortgang
Nes Venstre ser for seg et skisseprosjekt ferdig i løpet av 2013, og ferdig bygd hall første halvår 2015 og fremmer forslag om dette i mandagens formannskapsmøte. Det er viktig både for svømmeopplæringen i skolen, som et tibud i forbindelse med samhandlingsreformen og som et folkehelsetiltak at hallen kommer på plass, uttaler leder i Nes Venstre Øystein Smidt.

Etterlengtet tilbud
En svømmehall som innkluderer varmtvannsbasseng til bruk for rekreasjon, terapibad, baby- og småbarnssvømming har vært lenge etterlengtet i Nes. Helt siden utvidelsen av Nes sykehjem og byggingen av Runni ungdomsskole har det vært en reell underdekning på svømmetilbud i kommunen. Nes Venstre ønsker at “Svømmehallgruppas” forslag skal bearbeides og bygges. “Vi ønsker ikke en svømmeflate, men et skikkelig basseng”, sier Smidt. Nes Venstre ser for seg at bassenget bør bygges i sammenheng med Neshallen, og at det er muligheter å se for seg en avtale om leie i forbindelse med idrettslinje på Nes Videregående skole.

Må sørge for mellomfinansiering

Nes kommune må stå for finansiering i prosjekterings- og byggeperiode, samt en mellomperiode inntil spillemidler, eventuelle leieavtaler og billettinntekter faller på plass. Deretter viser svømmehallgruppas beregninger at hallen i utgangspunktet skal være selvgående.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**