– Venstre støtter ny forhandling om forurensa tomt på Eydehavn

– Venstre støtter ny forhandling om forurensa tomt på Eydehavn, sa Aslak Skripeland i bystyret i dag, i eit innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


til støtte for forslaget fra Arendal Eiendom KF om nye forhandlinger. Det viser seg at ei industritomt er så sterkt forurensa at verdien er langt mindre enn først forutsatt.

Aslak Skripeland på talerstolen i bystyret

Aslak Skripeland på talerstolen i bystyret
Foto: Jan Kløvstad

– Etablering av Panterra på Eydehavn er viktig for utvikling og økt styrke i industrien i Arendal og vil gi spisskompetanse i offshoreindustrien. I en eventuell tvist er det risiko for at det kan være arealer i andre kommuner som kan framstå som akttraktive for Panterra å etablere seg i, sa Aslak Skripeland, som sa at Panterra viser god vilje til å inngå kompromiss. Det er både viktig og riktig å møte dem i et forlik uten rettslig innblanding. Alternativet, en dyr rettslig prosees og ødelagt forutsigbarhet for regionen vil ligge som en alvorlig demper for utviklingen i lang tid fremover. Det har vi ikke råd til.

Venstre ønsker å berømme og støtte adminstrasjonen arbeid ved å inngå kompromiss med Panterra A/S sin etablering på Eydehavn. Panterrra A/S må også berømmes for sin vilje til å inngå kompromiss og møte adminstrasjonen uten rettslig innblanding og fordyrende ledd i prosessen. Et slikt vedtak skaper forutsigbarhet i regionen og økt sysselsetting i et utsatt Eydehavn.

Det er mange ganger mye misunnelse å spore mellom Arendal og Stavanger, hvor bedrifter i Stavanger tilknyttet offshoreindustri har vanskelig for å forstå den rollen Arendal spiller i industrien. Arendal har en viktig maritim klynge man må ta vare på. Til eksempel har TK, verdens største shuttle tank rederi, flyttet fra Grimstad til Stavanger. Dette gjorde de for å skape tettere bånd med offshoreindustrien og da spesielt Statoil. I ettertid har det vært øyeblikk hvor man har angret på å miste kompetansen og båndet til industrien på Sørlandet.

At teknologien til lasting av råolje til havs kommer fra Arendal er ingen tilfeldighet, hvor først Pusnes og senere APL (nå Aker Solutions og NOV) har vært de mest fremtredende og sentrale aktørene i utvikingen av teknologien. Dette som er et av de beste alternativene til utbygging av faste rørledninger og store mottaksanlegg og raffineri på land, har tillatt utviklet av mer marginale oljefelt som har vært en enorm bidragsyter til oljeformuen og norsk verdiskapning, sa Aslak Skripelan i sitt første innlegg fra bystyrets talerstol.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**