Verdens miljødag: matsvinn utgjør miljøtrussel

Hvert år markerer FN Verdens miljødag 5. juni. Miljødagen ble stiftet av FN i 1972 for å øke folkets bevissthet rundt miljøspørsmål. I år er temaet mat og miljø, rettere sagt matsvinn. At så mye som 1/3 av verdens mat kastes, er ikke bare et etisk problem i en verden hvor 900 millioner mennesker ikke har matt nok til å spise seg mett — det utgjør også en miljøtrussel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch

Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch
Foto: Tove Hofstad

Venstre mener at dagens produksjons- og forbruksmønstre må legges om. Matsvinnet er et godt eksempel i så måte. Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av klimagassutslippene og legger beslag på knappe ressurser som energi, vann og jord. Matproduksjon er en av de største årsakene til avskoging og tap av biologisk mangfold. Et eksempel er de store palmeoljeplantasjene som spiser opp leveområdene til dyr som orangutangen i Indonesia.

Sløsing med ressurser
Hvert år kaster forbrukere og produsenter i rike land nesten like mye mat som land sør for Sahara klarer å produsere. Matavfallet fører til unødvendig bruk av kjemikalier som kunstgjødsel og plantevernmidler, det fører til mer brensel brukt til transport og mer råtnende mat som produserer metan – en drivhusgass som er 23 ganger mer skadelig enn CO2. Den enorme mengden mat som havner på søppelfyllinger gir et betydelig bidrag til den globale oppvarmingen. Matproduksjon krever i tillegg store mengder ressurser som vann, landarealer og ikke fornybare energikilder som for eksempel olje. Enorme mengder ressurser blir brukt hver dag på å lage mat som aldri blir spist.

Kaster du potetene som blir til overs? Eller bananene når de blir brune? 1/3 av all maten i verden kastes. 1 av 4 norske handleposer når aldri matfatet. Enhver av oss kan bidra til et bedre miljø. Mye kan gjøres på kjøkkenet. Matforbruk og miljø henger sammen.

miljø

Foto: ukjent

Handlelapp og restemat
Vi kan alle bli mer bevisste forbrukere ved å planlegge hva vi skal kjøpe inn før vi handler. Kjøper du inn akkurat den mengde mat du trenger, sparer du både penger og miljøet. Skriv handlelapp og følg den. Bruker du opp maten du har i huset, gjør du også en viktig jobb for å hindre matsvinn. Mulighetene for bruk av restemat er mange. Sorterer du matavfallet, kan dette i mange kommuner brukes til å lage biogass, kompost eller ny energi.

Ta grønne valg i hverdagen
Venstre er opptatt av at vi hegner om miljøet både lokalt og nasjonalt. Vi vil arbeide for sterkere vern av matjord, vi jobber for at organisk avfall gjenvinnes eller komposteres i alle norske kommuner, at det blir billigere å handle miljøvennlig mat, at unødvendig plastemballasje rundt mat reduseres og at skatte- og avgiftssystemet legges om slik at det blir enklere og rimeligere for folk å ta grønne valg i hverdagen.

Rebekka Borsch, stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**