Hol Venstres valgliste, Kommunevalget 2023

Kandidater
1 Josephine Alveva Hohler
2 Magnus Aasrum
3 Vidar Bjørkedal
4 Gunnar Olav Veslegard
5 Astrid Færevik
6 Randi Jebe
7 Espen Nordby Andersen
8 Anne Berit Slåke-Lerberg