Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Hol Venstre jobber for en trygg fremtid. Natur, miljø og klima er viktig i alle valg.

Hol Venstre

Hol Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag. Venstre er på lag med framtida.

Naturen har en egenverdi, men den er også vår viktigste ressurs. Vi må bruke naturen på en slik måte at ikke mulighetene for kommende generasjoner forringes. Et bærekraftig og stedstilpasset jordbruk og kulturminner som bevarer stedets identitet er også viktige for god styring av en bærekraftig endring. Vakre omgivelser skaper trivsel for både fastboende og tilreisende, i dag og i framtida.

I arealpolitikken er vi opptatt av å tenke langsiktig og vurdere konsekvensene av utbygging nøye og helhetlig; Utbyggingen av Hol gjelder ikke bare de som lever og ferierer her i dag; den angår også de som kommer senere. Gjennom helhetlig og langsiktig arbeid som også sparer naturverdiene våre, kan vi bidra til at Hol blir et godt sted å være også i framtida.

Vi tror vi kan skape flere arbeidsplasser ved å legge til rette for kreativ utfoldelse og samarbeid mellom næringer. Vi ønsker å legge til rette for å skape flere kompetansearbeidsplasser. Det er kanskje den viktigste nøkkelen til økt tilflytting. I tillegg ønsker vi spesielt å jobbe for at Hol kommune inngår partnerskap med private aktører for å utvikle nye kontorfelleskaper og fleksible næringsarealer. Inkludering, gjensidig respekt og samarbeid er viktige nøkkelord.

Hol Venstre vil vise ansvarlighet og nøkternhet i drift og investeringer og bidra til at Hol kommune har en stabil, økonomisk handlefrihet.

Vi ønsker et kreativt og verdiskapende Hol som bevarer kultur- og naturverdier til neste generasjon.

Vi er på lag med framtida.

Våre folk