Miljø handler om mer enn klima

For Venstre er miljøsaken mer enn klimaendringer og bevaring av sårbare naturområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


For oss er det også viktig at vi hver eneste dag kan leve i et nærmiljø som innbyr til trivsel og god helse, at vi har det trivelig og pent rundt oss, tar vare på hverandre og gir folk muligheten til å bidra i samfunnet med de ressurser de har.

I forbindelse med Verdens Miljødag 5.juni, markerte Venstre på Øvre Romerike dagen med å gi miljøpris til ØRI – Øvre Romerike Industriservice.

ØRI AS er en bedrift som ivaretar flere viktige samfunnsoppgaver. De tilbyr meningsfulle oppgaver til en stor gruppe mennesker, de bidrar til et pent nærmiljø med sin utegruppe og skaper aktiviteter som kan bygge broer mellom mennesker med ulike ressurser.

Miljøprisen er et innrammet diplom og i god Venstreånd, kaker bakt med økologiske produkter fra Jøndal gårdsbakeri i Eidsvoll. Med prisen takker vi ØRI for den innsatsen de gjør for å bidra til trivsel, livskvalitet og et godt nærmiljø på Øvre Romerike.

Vi ønsker også å takke alle på ØRI for en svært hyggelig mottagelse og en hyggelig stund med kaffe og kaker. Vi som var til stede for «å gi noe», fikk mye mer tilbake enn vi gav gjennom ekte varme og glede.

Runar Bålsrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**