Kontrollutvalgets hemmelige liv

I forbindelse med turbulensen rundt nyvalget på sammensetning av kommunens Kontrollutvalg nylig, har Venstre gått gjennom Møtekalenderen på kommunens hjemmeside. Her finner vi en lemfeldig praktisering av offentlighetsprinsippet, når det kommer til innkallelser, sakslister og protokoller for Kontrollutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Eidsvoll kommunes hjemmesider har en egen fane “om lokalpolitikk“. Under denne finner vi en fane som heter “Møtekalender“. Sjekker du de ulike råd og utvalg finner du møtedatoer for hele året, samt sakslister og protokoller. I sakslistene finner du også dokumentene til hver sak. Kontrollutvalget er imidlertid unntaket.

30.april valgte kommunestyret nytt kontrollutvalg. Der sørget Ap for et listesamarbeid mellom FrP, Ap og Bygdelisten (EDB), som gav de to samarbeidspartiene Ap og FrP rent flertall i kontrollutvalget. De to partiene har samarbeidet om budsjett for 2013, økonomiplan for 2013 – 2016, og sammensetningen av politiske utvalg for 2013 – 2015. Opposisjonen reagerte derfor sterkt på at disse to partiene også skal ha flertall i kontrollutvalget.

Som nevnt innledningsvis har Venstre sjekket hvor mye åpenhet kontrollutvalget i Eidsvoll kommune praktiserer. For både Venstre og de andre partiene som ikke er representert i kontrollutvalget (SV, KrF, EDB) er det viktig at kontrollutvalget viser åpenhet om sitt arbeid. Spesielt sett i lys av den kritikken som er reist mot utvalgets sammensetning.

Møtedatoer står ikke i møtekalenderen
En gjennomgang av Møtekalender for 2011, 2012 og 2013 viser at 2 møter for 2.halvår 2011 ikke står i kalenderen, totalt fire møter i Kontrollutvalget i 2012 står ikke oppført, og 1 av møtene 1.halvår 2013 står ikke i kalenderen. Hvorfor vet vi da at møtene er avholdt? Jo, fordi protokollene fra møtene står oppført som referatsaker på kommunestyrets saksliste.

Sakslister og protokoller
må man lete godt for å finne. Ingen sakslister eller protokoller i 2011, 2012 eller 2013 ligger under Kontrollutvalgets fane i Møtekalenderen. Protokollene fra møtene står oppført som referatsaker på kommunestyrets saksliste. Skal du finne ut hva Kontrollutvalget driver med, må du altså lete i kommunestyrets sakslister. Når protokollene står på kommunestyrets saksliste, vil også sakene og vedtakene i Kontrollutvalget kunne spores opp der.

Venstre: Mer orden og system!
Eidsvoll Venstre vil ta opp denne saken i dagens kommunestyremøte, og vil henstille til ordføreren om at
1. Alle møter i offentlige utvalg bør stå i møtekalenderen på kommunens hjemmeside.
2. Alle sakslister, om mulig med sakspapirer, bør ligge ute i forkant av forhåndsannonsert møte — på fanen for det aktuelle utvalget i Møtekalenderen
3. Protokollen bør også ligge ute på kontrollutvalgets fane i møtekalenderen, akkurat slik det gjøres med kommunestyret og øvrige utvalg i kommunen.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

I folkeopplysningens navn vil vi fortelle hvor du kan sjekke kontrollutvalgets virksomhet:

2013
For 2013 står Kontrollutvalget med 3 møtedatoer for 01.halvår; 04.februar, 18.mars og 06.mai Møtet 04.februar ble avlyst. For de to neste møtene ligger det ikke hverken sakslister eller protokoller under fanen for Kontrollutvalget på kommunens nettside. Hvor kan vi så finne protokollene? Jo, under fanen for kommunestyret. For kommunestyret 12.februar står protokollene fra Kontrollutvalgets møter 03.desember 2012 og 09.januar 2013 som referatsaker på sakslisten. Men: 09.januar? Hvorfor står ikke dèt møtet oppført i møteoversikten til Kontrollutvalget? For kommunestyret 30.april står protokollen for kontrollutvalgets møte 18.mars på sakslisten, og for dagens kommunestyremøte står protokollen for kontrollutvalgets møte 06.juni på sakslisten.

2012
For 2012 står det kun èn møtedato oppført for Kontrollutvalget; 03.desember. Hverken saksliste eller protokoll ligger ute på denne møtedatoen. Kommunestyremøtet 28.februar 2012 har protokollene fra to møter i 2011 på sin saksliste; 14.11 og 05.12. Kommunestyremøtet 02.mai har protokollene fra to møter i 2012 på sin saksliste: 05.mars og 16.april. Men hvordan er dette mulig? Ifølge møtekalenderen har jo Kontrollutvalget bare ett møte i hele 2012, og det er ikke før 03.desember. Og sånn fortsetter det: Kommunestyrets møte 16.10 har protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.september på sin saksliste. Og: Kommunestyrets møte 11.desember har protokollen fra kontrollutvalgets møte 15.oktober på sin saksliste. Totalt fire avholdte møter i Kontrollutvalget i 2012 står ikke oppført i møtekalenderen..

2011
I 2011 står ikke Kontrollutvalget oppført med møter i det hele tatt. Men protokollen fra utvalgets møte 26.09 står på sakslisten til kommunestyremøtet 06.desember. Og kommunestyret 06.september hadde protokollen fra kontrollutvalgets møte 26.mai på sin saksliste. Altså var det tross alt to møter 02.halvår 2011. Vi har ikke sjekket 01.halvår 2011.

Kontrollutvalgets oppgaver
ifølge Kommuneloven kan du lese mer om her. Loven har naturligvis en forskrift om kontrollutvalg, og den kan du lese her.

Sammensetningen av kontrollutvalget i Eidsvoll kan du se her. Høyre har lederen og Ap nestlederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**