Stortingskandidat Hans Antonsen

Hans Antonsen er Venstres førstekandidat på identiske stortingslister til stortingsvalget 2013 i Aust-Agder og Vest-Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


[email protected]
Tlf 41 44 66 57

Hans Antonsen

Foto: Silje England

Hans Antonsen (47) er inne i sin andre periode som ordfører i Grimstad, der Venstre har gjort det svært godt i de to siste valgene. 16,2% i 2007 og 20,0% i 2011 er de beste resultatene for Venstre blant de 50 største kommunene. Antonsen har ledet Grimstad kommune gjennom en omfattende omstilling og er i dag en av Sørlandets mest profilerte politikere.

Hans Antonsen er vel kjent med rikspolitikken. Som sentralstyremedlem er han en del av Venstres ledelse og lista over tidligere verv er lang: Politisk rådgiver og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet for statsråd Lars Sponheim under Bondevik I-regjeringen (1997-2000), generalsekretær i Venstre (93-97), politisk rådgiver, redaktør for partiavisa Liberalt Perspektiv og landssekretær i Unge Venstre. Han er en av nokså få fra Sørlandet som de siste årene har deltatt i regjeringsoppnevnte utredningsutvalg (NOU 2009:1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet og NOU 2005:4 Industrien mot 2020 — kunnskap i fokus).

Hans Antonsen flyttet til Grimstad for å bli informasjonssjef ved Ericssons FoU-avdeling i Grimstad i 2000, som da hadde vokst seg til en av de største på Sørlandet. Etter et globalt krakk i telekom like etter, ble oppgaven mest nedbemanning og å være talsmann for de dårlige tidene. Han forlot Ericsson i 2003 og startet rådgivningsfirmaet Ordkraft i Kristiansand. Som rådgiver med spesiell interesse for omdømme har han arbeidet for mange av de kjente og store virksomhetene på Sørlandet, blant dem Stormberg, Saint-Gobain Ceramic Materials, UiA og SiA.

Hans Antonsen har erfaring fra de fleste av politikkens områder, men er aller mest engasjert i å lage svar på utfordringer som kan betegnes som liberale eller grønne. Han er spesielt opptatt av språk og litteratur og har skrevet en rekke tekster for Venstre og andre. Noen av dem svært korte, som de to ordene Folk først, som er Venstres nye slagord, og det ene NODE, som ble navnet på den sørlandske klyngen i den globale olje- og gassnæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**