Venstre vil ha flytog til Værnes

Stortingskandidat Jon Gunnes (V) vil at flytog mellom Trondheim og Værnes skal bidra til å virkeliggjøre partiets ambisjoner om redusert behov for bil og mer fortettet bebyggelse langs fjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres stortingskandidat Jon Gunnes vil at byggingen av dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal skal legge til rette for flytog. — Vi mener det er grunnlag for avganger mellom Trondheim og Værnes hvert tjuende minutt, sier Gunnes. Han tror at et flytog kan ta vesentlige deler av transportbehovet på strekningen.

Nå mener han det er viktig at Trondheim kommune kommer på banen og bidrar med innspill til Jernbaneverkets utredning. — Hvor vi velger å legge traséen vil ha stor innvirkning på den videre byutviklinga. Den er det vi som må ta grep om, og vi må gjøre det på en måte som på sikt reduserer behovet for transport og skåner verdifull natur, sier Gunnes.

Jon Gunnes

Jon Gunnes

Venstre har tidligere lansert visjonen om «fjordbyen», hvor konsentrert bebyggelse rundt kollektivknutepunktene bindes sammen av en dobbeltsporet bane langs fjorden. — Et flytog vil ha samme effekt som trikken hadde i Trondheim for hundre år siden, og som bybanen har i Bergen i dag: Man bygger i nærheten av holdeplassene. Derfor vil en bane i seg selv bidra til å skape et enda større grunnlag for banetransport, og vi får en byutvikling og et bosettingsmønster som er bærekraftig, sier han.

Som gruppeleder for Venstre i Trondheim bystyre har Gunnes fremmet en interpellasjon hvor han ber kommunen komme med sine innspill slik at dobbeltsporet kan komme på plass så fort som mulig. — Det er viktig at Trondheim er en aktiv pådriver overfor Jernbaneverket slik at utbyggingen kan gjennomføres hurtig, og at planforslaget er i tråd med byens ønsker og behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**