Nytt flertall gir Venstre-gjennomslag

Venstre går til valg for å få en ny, borgerlig regjering som kan føre en bedre politikk for skole, miljø, verdiskaping og velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er vanskelig å få støtte fra regjeringspartiene når vi legger fram forslag i Stortinget, men Venstre får betydelig gjennomslag hos de andre opposisjonspartiene. Det lover godt for et nytt flertall.

En oversikt over hvilke gjennomslag Venstre har hatt hos de andre borgerlige partiene viser at Frp, Høyre og KrF har gitt støtte til hele eller deler av om lag 40 % av Venstres representantforslag i Stortinget.

Et nytt flertall etter valget vil derfor også medføre flertall for disse Venstre-forslagene. Det er for Venstre grunn god nok til å gå til valg på et regjeringsskifte og en blågrønn regjering.

Det viktigste gjennomslaget handler om å innføre et betydelig lærerløft og en statusheving av læreryrket. Å sørge for flere kunnskapsrike og kompetente lærere er den viktigste jobben vi kan gjøre for skolen og elevene. Da må vi gjøre læreryrket mer attraktivt slik at flere blir i yrket og slik at flere flinke folk søker seg til dit.

Spesielt gledelig er det at det er 6 forslag knyttet til en bedre miljø- og klimapolitikk hvor alle de andre opposisjonspartiene har støttet Venstres forslag. Det viser at det er fullt mulig å oppnå resultater på miljøfeltet i et samarbeid med de andre borgerlige partiene. Det samme viste forhandlingene i klimaforliket, der Venstre sammen med de øvrige opposisjonspartiene trakk regjeringen i klimavennlig retning.

Flere av Venstres mange forslag i denne stortingsperioden vil kunne bli realisert ved et nytt flertall, selv om regjeringen har stemt forslagene ned i år. Dette gjelder en målrettet innsats for å få ned antall fattige barn, en mer offensiv klima- og miljøpolitikk der satsing på jernbane og kollektivtransport står sentralt, en mer framtidsrettet næringspolitikk og ikke minst en satsing på høyere utdanning og forskning.

Hvilken regjering vi får vil være avgjørende. Venstre ønsker primært en blågrønn regjering sammen med Høyre og Krf, fordi det gir mest gjennomslag for Venstre.

Abid Q. Raja Runar Bålsrud
1.stortingskandidat 4.stortingskandidat
Akershus Venstre Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**