Berdre vilkår for idrettslagene i Trondheim

Venstres stortingskandidat og kommunalråd i Trondheim, Jon Gunnes, vil at kommunen skal forskuttere allerede bevilgede spillemidler til idrettslagene i Trondheim, slik at vi kan få bygd flere idrettsanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bedre vilkår for idrettslagene i Trondheim.

Politikerne i Trondheim fikk en bønn fra Idrettsrådet i Trondheim for et år siden: forskutter innvilgede spillemidler til idrettslag og øk det kommunale tilskuddet. Idrettsrådet skal bidra til at klubbenes behov for aktivitet blir ivaretatt gjennom kommunens planlegging og anleggsutbygging for å fremme folkehelse.

Når Trondheim kommune i stor grad overlater til idrettslagene selv å bygge og finansiere anlegg så skulle det bare mangle at ikke man bidrar når spillemidlene er 3-5 år forsinket. Spillemidlene utgjør som oftest en tredjedel av kostnadene og det kommunale tilskuddet er i dag på 10 %. De faktiske utgiftene for kommunen er små i og med at det blir en utgift det første året og en tilsvarende inntekt 3-5 år senere. Det er rentene som betales av kommunen. Det hjelper ikke det spøtt for idrettslagene å skylde på staten. Dagens regjering lover og lover, men får det ikke til!

I de siste årene har vi hatt en fantastisk aktivitet for å skaffe kunstgressbaner i Trondheim. De fleste, over 30, er anlagt av idrettslagene. De har bygd for om lag 200 millioner kroner og av dette har kommunen betalt 20 millioner. Det er billig for økt aktivitet i antall utøvere, ingen avlysninger av kamper og treninger og et sportslig nivå som blir høyere og høyere. Fotballen har klart dette fordi de har mange utøvere å fordele utgiftene på. Andre idretter som ikke har så mange aktive og til dels dyrere anlegg, sliter med dagens finansieringsmodell. Frafall pga foreldrenes økonomi er og kan bli en stor verkebyll for kommunen. "Lediggang er roten til alt ondt."

Jon Gunnes

I formannskapet skulle denne saken avgjøres denne uka og Venstre, FrP og Høyre fremmet forslag om at vi må oppmuntre idrettslagene til å bygge flere anlegg slik at idretten kan tilby aktiviteter for flere. Trondheim kommune burde forskuttere innvilgede spillemidler til idrettslag som har fått tilsagn om spillemidler. Formannskapet burde vedtatt at det kommunale tilskudd i forbindelse med spillemiddelsøknader skal økes fra 10 til 15 prosent av godkjente prosjektkostnader.

Men nei: De rød-grønne sa faktisk NEI!!!!

Jon Gunnes
Kommunalråd

Innlegget stod på trykk i Adresseavisen 3. august 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**