Veien blir til mens du går

Venstre er grunnleggende uenige med Miljøpartiet De Grønne i strategien for å få gjennomslag for miljøpolitikken. – Miljøkampen vinnes skritt for skritt, og det vil være fatalt for miljøet om en ny regjering åpner for boring i Lofoten mens miljøpartiene står på sidelinja og ser på, mener stortingskandidat Ina Roll Spinnangr og fylkesleder Trond Åm. Derfor mener de det er viktig å få gjennomslag i regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Veien blir til mens du går

Harald A. Nissen og Svein Hammer skriver i en kronikk 2. august at Venstre har «brukt tid og unødvendige krefter på å kritisere Miljøpartiet De Grønne». Det er en sannhet med modifikasjoner. Enhver med en viss befatning med media vet at journalister ofte selv velger sine spørsmål og sine vinklinger, og Venstre er først og fremst opptatt av å snakke om egen politikk der hvor vi får anledning til det.

Venstre er positive til politisk samarbeid som styrer samfunnsutviklinga i en mer bærekraftig retning. Her har Venstre og MdG utvilsomt mye å samarbeide om. Men vi er grunnleggende uenige i at det skulle være en motsetning mellom «kortsiktige gjennomslag for små endringer og langsiktig gjennomslag for en kursendring i norsk politikk», som synes å være argumentet for at MdG vil frasi seg muligheten for å få gjennomslag i regjering.

Høyres leder Erna Solberg har uttalt at hun vil la være å bore i Lofoten, Vesterålen og Senja for å få Venstre med i en borgerlig regjering etter valget. Det kan godt være MdG mener det vil være et «kortsiktig gjennomslag», men en åpning i neste stortingsperiode vil kunne få fatale følger for det miljøet MdG ønsker å bevare mens de står på sidelinja i norsk politikk for å «vise at det fins et alternativ til dagens politikk». Det lyktes også Venstre i samarbeid med Høyre å dra klimaforliket vesentlig i klimaets favør i forhold til de rødgrønnes forslag. Til og med Fremskrittspartiet viste seg konstruktive i en rekke saker som tjener den langsiktige satsningen på utviklinga av klimavennlige løsninger.

tomme ord

Det er vel og bra at MdG står fram som en alternativ stemme i norsk politikk med forslag som å forby bensinbiler og halvere oljeutvinninga innen tjue år. Men hvis det skorter på kortsiktig gjennomslagskraft, vil de langsiktige løsningene heller aldri komme. Venstre har lang erfaring som grønt parti og vet at det er i regjering gjennomslaget er størst. Vi vet også at langsiktig politikk skapes gjennom små skritt, gjennom kamp og politiske forhandlinger. Derfor ønsker vi regjeringsinnflytelse etter valget 9. september. Om MdG ønsker å hjelpe oss med å dra politikken i riktig retning, er de mer enn hjertelig velkomne til det.

Ina Roll Spinnangr
Stortingskandidat for Sør-Trøndelag Venstre

Trond Åm
Fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre

Innlegget stod på trykk i Adresseavisen 7. august 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**