Arbeid og integrering

Deltakelse i arbeidslivet er viktig for at migranter skal få en meningsfull tilværelse og at de skal kunne bidra til fellesskapet. Venstre vil ha et mer offensivt Norge som sikrer innvandrere tilgang til arbeidsmarkedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Godkjenningsprosessen av utdanning fra utlandet skal bli mer effektiv. Venstre vil fortsette arbeidet med å gi alle mennesker mulighet til å starte egen bedrift, uavhengig av bakgrunn.

Venstre vil:
•Gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt slik at terskelen for å komme inn senkes for innvandrere og unge, blant annet ved å tillate mer bruk av midlertidig ansettelser.
•Innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor slik at kun kvalifikasjonene kommer frem av søknaden.
•Tilrettelegge for mentorordninger og nettverksarenaer i arbeidslivet både for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet.
•Effektivisere prosessen med å få vurdert og godkjent utdanning fra utlandet.

Les også:
Livslang læring
Arbeidsliv

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**