Bolig og eiendom

Venstre vil legge til rette for et velfungerende boligmarked. Bolig er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er en sentral del av statens velferdspolitikk. Staten har et spesielt ansvar for lovregulering og beskatning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil ha en effektiv og helhetlig bygningspolitikk overfor bygge- og eiendomsnæringen, kommuner og husholdninger. Byggeprosessen skal være mest mulig miljøvennlig og brukervennlig, samtidig som den skal bidra til god kvalitet. Fellesområdene bør planlegges og utformes universelt slik at alle kan bruke dem uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Økonomisk vekst, økt tilflytting til de store byene og for lite boligbygging har skapt et stort prispress på bolig i deler av landet. Et stramt boligmarked kombinert med knapphet på studentboliger, leieboliger og boliger tilpasset ungdom har skapt en særlig utfordring for unge. Venstre vil bidra til å dempe prisveksten i boligmarkedet. Da må staten sørge for at rammevilkårene for offentlige og private aktører muliggjør dette.

Les også:
Boligbygging og —finansiering
Leiemarkedet
Plan og bygning

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**