Demokrati og forvaltning

Venstre vil utvikle det norske demokratiet i retning av økt deltakelse, uavhengighet og åpenhet. Den enkelte borger må sikres nærhet til og størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres visjon om et levende folkestyre forutsetter at de lokale folkevalgte organene har rammevilkår og politisk handlingsrom som er tilpasset dagens samfunn og fremtidens utfordringer. Venstre vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt fra staten til lokale folkevalgte organer, og på den måten gi borgerne økt innflytelse over egen hverdag.

Les også:
Åpenhet
Det nasjonale demokratiet
Fylkeskommunen
Kommunestruktur
Lokaldemokrati
Forenkling og fornying
Digitalisering av det offentlige

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**