Fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettetsrettet næringspolitikk handler om å legge forholdene til rette for det næringslivet, som vi skal lede av i fremtiden. Det er derfor viktig for Norge med personer, som har ideer og krefter til å starte egen virksomhet, skriver Olav Relling i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ringerike Venstre Olav Relling

Foto: Roar Olsen

Et virkelig løft for nyskapere og gründere starter med å etablere sosiale ytelser og trygderettigheter som andre lønnsmottakere. Bedre rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn er kanskje den viktigste nøkkelen for eksempelviså få flere kvinnelige gründere.

Ved budsjettbehandlingene i Stortinget har Venstre gjentatte ganger foreslått sykepenger nunder svangerskap, fødsels-/og adopsjonspenger og omsorgslønn. Det ville være et reelt løft for gründere og selvstendig næringsdrivende, og det burde være en selvfølge å gi disse den samme sosiale rettigheten som vanlige lønnsmottakere.

Olav Relling
Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**