Jan Fjellstad i debatt om næringspolitikk

NHO arrangerer denne uka valgturne i Troms fylke, og på turnéens første dag var besøket i Harstad. På et arrangement med noe magert oppmøte, var Jan Fjellstad Venstres deltaker i paneldebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jan Fjellstad

Foto: Silje England Garshol

NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) gjennomgikk i sommer alle partienes næringspolitikk, og konkluderte med at Venstre og Høyres næringspolitkk var best. Dette gav kanskje Jan Fjellstad et forsprang i sin presentasjon. I NHOs konklusjon var det særlig skattepolitikken vår som gjorde utslaget.

Målet for Venstres næringspolitikk er gode rammevilkår for alle deler av næringslivet. Vi vil ha en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter gjennom utdanning, forskning og nyskaping, tilgang på risikokapital og bedre sosiale rettigheter for dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen andre. Blant tiltakene i programmet kan man trekke fram forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler, og etablering av en KapitalFUNN-ordning. I tillegg vil vi innføre et minstefradrag på 100 000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende og gjøre det enklere å ansette flere i små bedrifter. Byråkratiet må reduseres; skjemaveldet i næringslivet koster om lag 60 milliarder kroner i administrativt ressursbruk.

– En liberal og fremtidsrettet næringspolitikk handler også om et mer fleksibelt arbeidsliv, mindre byråkrati for arbeidsinnvandre og et skattesystem som stimulerer til arbeid, investering i gode ideer og mer miljøvennlig adferd, sier Jan Fjellstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**