Framtida er i nord

Toppkandidatene for Venstre i Troms, Irene Dahl og Jan Fjellstad, har gått sammen om dette innlegget i dagens Harstad Tidende; hvor de understreker potensialet i Nord-Norge, og beskriver hvilke grep Venstre vil gjøre for Nord-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er et enormt potensial for økt bærekraftig verdiskaping i Nord-Norge, særlig innen fiskeri, havbruk, nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi og mineraler. Med Venstre i førersetet vil vi ta grep for å ta i bruk vårt fulle potensiale. Dersom vi tar de riktige grepene i dag kan omsetningsveksten i marine næringer gi 100 mrd kr i 2030 og 310 mrd kr i 2050, med 23000 sysselsatte i 2030 og 52000 i 2050. Den fornybare framtida i Nord-Norge har et enda større potensiale enn tidligere antatt.

Når Havforskningsinstituttet lanserte sin rapport om alternativ næringsutvikling av Nord-Norge var fiskeriministeren fraværende. Venstre var nærværende og lyttende; og vil ta tak i de flaskehalsene som forhindrer en god utvikling av de marine næringene. Venstre vil løfte Nord-Norge, og satse med midler til forskning og utvikling, og gjennom vårt forslag om kapitalFUNN også risikovillig kapital for
kommersialisering av nye løsninger.

Mens rødgrønn propaganda har gitt trusler om hvordan vår miljøpolitikk vil utarme Nord-Norge; ser vi
det stikk motsatt. Vi er kompromissløse med vårt nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Gjennom å verne de sårbare havområdene sikrer vi fortsatt satsning på marine næringer; fiskeri og havbruk — samtidig som vi gir reiselivsnæringen i nord de beste vekstvilkår. Nord-Norges potensiale utnyttes best gjennom fortsatt nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

For få dager siden syklet proffene inn til målstreken i Harstad, etter en fantastisk ferd fra Bodø, via Lofoten og Vesterålen. Nord-Norge og Harstad har vist seg fram fra sin beste side. Den kommende helga viser Harstad seg fram igjen, nå som kulturhovedstaden i nord med Bakgårdsfestivalens 5-årsjubileum. Venstre arbeider for et mangfoldig og fritt kulturliv, og vil revidere kulturloven slik at den sikrer kunstnerisk frihet fra politisk styring. Vi vil satse på kultur blant annet gjennom å bygge opp regionale kulturfond med bidrag fra statlig kapital, gjennom å gi kunstnere og kulturarbeidere tilfredsstillende økonomiske vilkår og sosiale rettigheter — og gjennom å frita kulturarrangører for merverdiavgift.

Et stort Venstre i en blågrønn regjering er avgjørende for hvilken politikk som føres; både innen skole, miljø, verdiskaping og velferd. Vi utfordrer deg til å oppsøke oss, når vi sammen står på stand i gågata førstkommende lørdag.

Irene Dahl, 1.kandidat Troms Venstre
Jan Fjellstad, 2.kandidat Troms Venstre

Jan Fjellstad

Foto: Silje England Garshol

Irene Dahl

Foto: Silje Englan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**