Sats på kunnskap og studenten!

Nå er det studiestart og studentene strømmer igjen tilbake til universitetene og høgskolene. Rekordmange vil i år finne veien til forelesninger, lesesaler og kollkvierom. Siden 2007 har antallet studenter med nesten 20%, og i fjor var det regisrert nærmere 227.000 studenter. I hovedopptaket til høstens studier var det en økning på over 5% i forhold til i fjor, og antall studieplasser er økt med knapt 1.000 fra forrige år, skriver Venstres Per Einar Weiseth i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegg av Per Einar Weiseth – Levanger Venstre

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Utdanning er kanskje det aller viktigste vi gjør for å bygge samfunnet vårt. Det er viktig for å løse våre felles oppgaver og for å utvikle et bærekraftig næringsliv. Det er viktig for Nord-Trøndelag at vi har en slagkraftig høyskole i vårt eget fylke. Ikke bare for studiestedene, men for utviklingen i alle deler av fylket. Og utdanning er ikke minst viktig for den enkelte student, det å lære seg et fag og å utvikle seg som person.

Det er en fantastisk mulighet at flere studenter søker, ikke et problem. Visjonen om framtidas kunnskapssamfunn kan ikke falme bort i en studentkø! Samtidig er det helt nødvendig å sikre at studietilbudene har god kvalitet, og at institusjonene har kapasitet og finansiering for å følge dette opp til målsettingene.

I Venstres alternative statsbudsjett for 2013 ble det gjort betydelige grep for å styrke Norges muligheter til å møte fremtidens utfordringer. Venstre bevilget over en milliard til å styrke forskningsinnsatsen, nye stipendiatstillinger og flere studieplasser.

I tillegg har Venstre lagt inn 2.000 nye studieplasser — ikke bare for at mange står i kø i dag, men også for å gjøre utdanningsinstitusjonene våre klare til å ta imot den bølgen av kunnskapshungrige unge som vi vet kommer framover. Det er ikke sånn at universitetene våre kan skrus av eller skrus på, de må bygges opp over tid for å kunne gi den kompetente undervisningen som man faktisk trenger.

For å ha en god studenthverdag er det ikke nok med en studieplass. Studentene trenger også en bolig å leve i. Vi må tilpasse bygging og tilrettelegging av studentboliger med antall studenter. Det viktigste grepet for å redusere leieprisen for studenter er billigere studentboliger. Samtidig letter det prispresset både på leie og kjøp av andre leiligheter.

Venstres 3×3 tiltakspakke for en bedre studenthverdag består av følgende:

Studentøkonomi
1. Innføre 11 måneder studiefinansiering som prisreguleres årlig.
2. Fjerne formuesgrensen. Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
3. Gjøre ordningen for gradert sykestipend for studenter permanent.

Studenthverdag
1. Skape 2000 flere studieplasser.
2. Bygge 2000 studentboliger årlig med 50 prosent statstilskudd.
3. Heve kostnadsrammen og forenkle byggeprosessen for studentboliger.

Studiekvalitet
1. Insentiv- og belønningsordninger for fremragende utdanningskvalitet.
2. Økte bevilgninger til utdanningsinstitusjonene for bygningsvedlikehold.
3. Innføre lovbestemt krav om godt læringsmiljø.

Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**