Stafettpinnen er sendt fra Ringerike Venstre til kommunen!

Det er like før Ringeriksmaraton løper av stabelen – har kommunen tenkt på alle de som trenger et offentlig toalett?? Klarer kommunen å reåpne de “gamle” toalettene ved drosjeholdeplassen?
Kommer kommunen i mål med stafettpinnen før Ringeriksmaraton gå av stabelen??
Ringerike Venstre spør og vi gleder oss til å se om det blir målgang for kommunen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Publikums Røst – til Ringerikes Blad:
Etter samtaler med forretningsdrivende, med mennesker i alle aldre, gamle som unge, så har jeg fått øyne opp for at Hønefoss sentrum trenger et offentlig toalett som har åpent fra tidlig morgen til ut i nattetimene.
I og med at vår folkekjære Ringeriksmaraton igjen løper av stabelen på lørdag, så fylles byen vår opp med mange mennesker i sentrum, både på dagtid på nattetid.

Alle skal spise litt på dagtid, alle skal ha seg en kopp kaffe eller noe annet leskende.
Byens restauranter er overfylt av mennesker som i løpet av dagen har ett eller flere nødvendige ærend i små og ikke for mange toaletter. Køene blir lange og trykket blir stort, uansett alder.

Ved den gamle taxiholdeplassen ved RingeriksKraft var det i mange år et sted hvor man kunne gå inn og lette på trykket. Dette stedet har dessverre vært stengt i mange år.

Hvorfor, – jo ryktene har gått, økonomi er en del av grunnen, ansamlinger av narkomane er en annen grunn hvor sprøytespisser lå igjen på gulvet eller i båsene etter at man hadde "satt seg et skudd".

Tidene har forandret seg, men Hønefoss by og Ringerike kommune har ikke fulgt med i tiden.

Andre steder i landet har man funnet løsninger på offentlige toaletter hvor man har satt opp automater, med myntinnkast for enkle dobesøk. Via disse midlene har man ikke måttet subsidiere så mye fra kommunens side i driften av renhold.
Ok, – det vil nok koste noen driftsmidler for kommunen å holde toalettene åpne for Ringerikes borgere, for tilreisende turister, men hva med servicenivået i kommunen?

Det er billigere å legge på en tier på en automat og få mulighet til å komme av med noe, istedet for å måtte ty til ei buske i nærheten og samtidig bli ilagt ei bot av våres lokale politimyndighet på x antall tusen kroner.
Jeg har lyst til å utfordre kommunen, administrasjon / politikere — klarer vi å finne en løsning til lørdag, rengjøring av toalettene ved den gamle drosjeholdeplassen?
Klarer vi å yte denne lille ekstra servicen til tilreisende, til maratonløpernes familier, venner og heppere, til oss alle.
Klarer dere å åpne vannkranene, klarer kommunen å finne noen som kan bistå i rengjøring, som et lite forprosjekt denne kommende helgen?
Et samlet styre i Ringerike Venstre har onsdag kveld blitt enige om at vi spiller ballen over til administrasjonen i kommunen, vi ønsker at det er "folk først" som får gleden av dette!

På vegne av styret i Ringerike Venstre

Roar Olsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**