Mener sykehusene sniksentraliseres

Venstres Jon Gunnes mener de rødgrønnes nedbygging av lokalsykehusene i Norge er en sniksentralisering. —Stortinget har aldri vedtatt det som skjer nå, mener han, og maner til å ta opp kampen for å beholde viktige sykehusfunksjoner i nærmiljøene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Hvilken akuttberedskap skal vi ha på Røros, på Oppdal, Orkanger, Brekstad og ikke minst øyene i Sør-Trøndelag? I Sør-Trøndelag finner vi en rekke eksempler på at spisskompetansen på godt fungerende lokalsykehus bygges ned i det skjulte. Dagkirurgi, akuttberedskap, fødetilbud og ortopedi er tilbud som forsvinner fra distriktene uten at det er en del av en større plan, hevder Gunnes. Det vil han ha en slutt på.
Den viktigste sikkerheten mot privatisering og klasseskiller i helsesektoren er å opprettholde kvaliteten på det offentlige helsetilbudet, ikke minst i folks nærmiljø, mener Venstres stortingskandidat i Sør-Trøndelag. Han er bekymret over den pågående prosessen med å tømme lokalsykehus for innhold. En prosess Gunnes og ledelsen i Venstre mener må stanses umiddelbart.

-Lokalsykehusene er en grunnleggende kvalitet i lokalsamfunnene våre, og er svært viktige for å sikre akuttberedskap i hele landet, sier Gunnes. Han mener det kan være riktig ut i fra en helhetlig vurdering å gjøre endringer i strukturen eller oppgavefordelinga sykehusene i mellom, men i dag tømmes sykehusene for innhold uten at det foreligger noen helhetlig plan for hvordan sykehustilbudet skal være i framtida.
-De rødgrønne begrunner nedleggelsene med behovet for å øke kvaliteten på behandlinga. Men vi ser flere eksempler på at store enheter ikke nødvendigvis gir bedre kvalitet eller økonomisk besparing, mener Gunnes, og viser til erfarinene fra Ahus i Oslo.

 Venstres Jon Gunnes er kritisk til at lokalsykehusene tømmes for innhold.

Venstres Jon Gunnes er kritisk til at lokalsykehusene tømmes for innhold.

Nå etterlyser han tydeligere politisk styring av sykehussektoren. Tusenvis av sykesenger har blitt kuttet de seineste åra, uten forutgående politisk behandling. – Vi har den korteste liggetida blant OECD-landene. Ikke fordi vi er så effektive til å behandle, men fordi vi er pålagt å skrive ut pasientene etter en viss tid!

Venstre stemte imot sykehusreformen som innførte helseforetakene, fordi partiet fryktet at for stor avstand mellom en sentral ledelse og den enkelte sykehusavdeling vil føre til uryddige forhold og mangel på nærhet og god kontakt. – Samhandlingsreformen brukes også av regjeringen som et argument for å ribbe lokalsykehus for viktige funksjoner i stedet for å ta debatten om hva et lokalsykehus skal være og hvor de bør ligge, mener Gunnes. Derfor vil Venstre ha en nasjonal helseplan som legger tydelige føringer på hva et lokalsykehus skal være og hvilke funksjoner som skal ligge lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**