Folk først- ikke tømmer!

Dette var det klare budskapet som ble formidlet på Nes Venstres dialogmøte om samferdsel torsdag 22. august. Abid Raja hadde jobben med å styre dialogen mellom 50 oppmøtte deltakere og panelet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Dialogmote

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Det er tydelig at samferdsel er et tema som engasjerer mange. Over 50 personer møtte opp i kommunestyresalen på Årnes da Nes Venstre arrangerte dialogmøte om temaet med Abid Raja i spissen. Folk ga tydelig uttrykk for sine meninger, og særlig Kongsvingerbanen ble et tema

Dialogmote_m_Abid

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Abid Raja ledet dialogen
Det var kampen om Kongsvingerbanen og stoppesteder som i hovedsak preget dialogen mellom engasjerte innbyggere og panelet bestående av fylkesordfører Nils Aage Jegstad, leder av Kongsvingerbanens jernbaneforum Øystein Østgaard, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for teknikk, næring og kultur i Nes Tom Roterud og kommunalsjef for samfunnsutvikling Arild Skogholt. Abid Raja konkluderte med at forsøket med å få ned reisetiden på Kongsvingerbanen var mislykket og utfordret panelet til å ta tak for å reversere endringene som i lang tid har skapt problemer for innbyggere særlig på Sæterstøa og Bodung.

Folk først- ikke tømmer!
– Dersom kapasiteten på linja er for dårlig må folk prioriteres foran tømmer, sa en av deltakerne. – Tross alt er det viktigere at folk kommer seg på jobb og skole! En annen deltaker mente det måtte være mulig å øke fra togsett med seks vogner til ni vogner uten store problemer med kryssningsspor. Panelet fikk kjørt seg, særlig siden det i møtet kom frem at rutetilbudet var endret på bakgrunn av et prosjekt mellom Hedmark og Akershus fylkeskommuner fra 2009. I dette prosjektet var det Lars Salvesen og Erlend Helle som satt fra fylkeskommunen i Akershus.

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre.

Foto: Silje England Garshol

Ikke fordelene, bare ulempene
Dagens tilbud på Kongsvingerbanen har tatt ut alle ulempene, men ikke fått ut noen av fordelene sa Solveig Schytz, som også informerte om at det i høst vil komme en sak i fylkestinget der det helhetlige rutetilbudet på Kongsvingerbanen vil bli vurdert. Hun var opptatt av forutsigbarhet for samfunnsplanleggingen i kommunene. – Det kan ikke være sånn at man planlegger fortetting rundt knutepunkter og så, to år etterpå endtrer NSB rutetilbudet, sa Schytz.

Savner svensketoget
Flere av deltakerne i møtet ga sterkt uttrykk for ønske om en delt løsning på Kongsvingerbanen, der lokaltog kan betjene alle stasjoner og regiontog betjener knutepunktsstasjoner og dermed bruker kortere tid til og fra Oslo. – Hvor ble det av svensketoget, det som hadde kaffe, kanelboller og internett som fungerte?, spurte en av de oppmøtte. Svensketoget stanser i dag på Kongsvingerbanen på grunn av manglende finansiering for resten av strekningen kunne Øystien Østgaard informere om, som erstatning har NSB måttet sette inn innsatstog så økonomien i det hele er litt vanskelig å forstå innrømmet han.

NSB, Jernbaneverket og Statens Vegvesen møtte ikke
Både NSB, Jernbaneverket og Statens Vegvesen hadde blitt innvitert til å sitte i panelet, men valgte å ikke møte.
Alle tre begrunnet avslaget med kapasitetsproblemer.

Dialogmote

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Dommen over Kongsvingerbanen var enstemmig og tydelig negativ med ett unntak. Er du bosatt i Nes og jobber mot Kongsvinger har tilbudet blitt betydelig bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**