Mer brukervennlig NAV, takk!

En doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2012, konkluderer blant annet med at NAV- reformen har gitt så skjematiske måter å jobbe på at de ansatte har mindre tid til dem som trenger det mest: Rusmisbrukere, personer med psykiske lidelser og andre sammensatte problemer. Ansatte erfarer at de ikke får gehør for sin faglige kunnskap og at det er vanskelig å få på plass langsiktig oppfølging av brukerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener NAV- reformen var et riktig grep. Ved siden av målet med å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, var formålet med NAV- reformen at brukerne skulle kunne forholde seg til ett kontor og til èn saksbehandler. Slik fungerer det dessverre ikke i dag. NAV lider under et unødig komplisert regelverk og byråkratiske løsninger, noe jeg er sikker på at flere med meg har fått erfart. Saksbehandlere på NAV må i dag forholde seg til for mange detaljerte forskrifter og rundskriv som styrer selve saksbehandlingen og lovanvendelsen. Dette vil Venstre endre på. Venstre vil at saksbehandlerne i førstelinjetjenesten skal få utvidet myndighet til selv å få avgjøre så mange saker som mulig. Dette fordi vi tror at de som står brukeren nærmest vil være best i stand til å gjøre dette. I tillegg vil vi også åpne for større bruk av skjønn i NAV sitt regelverk.

NAV

Foto: NAV

Ved å gjøre disse grepene: redusere byråkratiet, forenkle regelverket og gi de ansatte i førstelinjetjenesten større adgang til bruk av skjønn, mener vi at vi vil gjøre det enklere for brukere av NAV. I tillegg vil de ansatte få bedre gehør for sin faglige kunnskap, og ikke minst mer tid til brukerne. Venstre setter folk foran systemet. Venstre setter folk først!

Hanne Nora Nilssen, Sandnessjøen
Nestleder i Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**