Stem på en blågrønn regjering

Norge trenger en ny regjering. En regjering som prioriterer mer kunnskap i skolen, en mer offensiv klimapolitikk, et mer nyskapende næringsliv og en målrettet satsing for å redusere antall barn som lever i fattigdom i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre går til valg på en blågrønn regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF. Stadig flere både tror på og ønsker et regjeringsskifte. Det gjør også Venstre. Men nesten like viktig som at det blir et regjeringsskifte, er hvilke partier som skal være en del av en ny regjering. Det er stor forskjell på en blågrønn regjering og en mørkeblå regjering. Et stort Venstre kan avgjøre hvilken politikk en ny regjering vil før når det gjelder f.eks. skole, miljø, verdiskaping og velferd. Eller sagt på en annen måte: De som ønsker eller tror at det blir ny regjering – og som samtidig ønsker minst mulig Frp-politikk – må stemme Venstre.

Arne Ivar Mikalsen

Foto: Pryd Studio AS

Når Venstre nå har startet valgkampen, gjør vi det bl.a. ved å vise grunner til at Venstre skal inn i en ny regjering. Det er samtidig viktige saker som viser forskjell på en blågrønn og mørkeblå regjering.

– Et større Venstre i regjering kan sikre en fortsatt karakterfri barneskole.
– Et større Venstre i regjering kan sikre vern av Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeaktivitet
– Et større Venstre i regjering kan styrke rettighetene til selvstendig næringsdrivende og innføre en skattepolitikk som gjør det mer lønnsomt og arbeide og eie norske bedrifter og mindre lønnsomt å forurense.
– Et større Venstre i regjering kan sikre reell omfordele mellom fattige og rike gjennom å differensiere barnetrygd og betaling for barnehage og SFO
– Et større Venstre i regjering vil bevare tredelingen av fødselspermisjonen og sikre pappapermen.
– Et større Venstre i regjering gjør at vi kan føre en mer human politikk når det gjelder asylbarn.
– Et større Venstre i regjering er en garantist for handlingsreglen og en ansvarlig økonomisk politikk.
– Et større Venstre i regjering vil føre til nytenkning og en langt mer gjennomført satsing både innen psykiatri og rusomsorg.
– Et større Venstre i regjering vil sørge for bedre lærerutdanning og etter- og videreutdanning av lærere.
– Et større Venstre i regjeringen vil føre til en økt satsing på forskning og innovasjon.
– Et større Venstre i regjering vil være avgjørende for en mer aktiv miljø- og klimapolitikk hvor satsing på tog og kollektivtransport vil være førsteprioritet.
– Et større Venstre i regjering vil medføre en annen næringspolitikk hvor skjemaveldet reduseres og Innovasjon Norge fristilles og endres slik at nye bedrifter får den hjelpen de trenger.
– Et større Venstre i regjering kan reversere innføring av Datalagringsdirektivet, føre en mer aktiv personvernpolitikk, innføre stemmerett for 16åringer og gjennomføre en kommunereform med større og sterkere kommuner.

Gøran Rasmussen Åland

Foto: Pryd Studio AS

På disse og flere områder vil det være en forskjell mellom blågrønt og mørkeblått. Med Venstre i eller utenfor regjering. Men først og fremst så handler det om å sette folk først. Forstå at mennesker er viktigere enn grupper eller systemer. Det er det bare Venstre som gjør. Din stemme kan avgjøre om vi får en mørkeblå eller en blågrønn regjering etter valget. Ønsker du både et regjeringsskifte og en bedre miljøpolitikk burde valget være enkelt.

Arne Ivar Mikalsen, 1. kandidat Nordland Venstre
Gøran Rasmussen Åland, 6. kandidat Nordland Venstre

Innlegget er på trykk i Lofot-tidende 23.08.2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**