Grønnere og mer bærekraftig Oljefond

«Ein skigard kan’kje vara evig veit du» — og det kan ikke oljen heller. Verken i Rogaland eller i resten av Norge har det vært lett å få forståelse for dette, skriver Venstres førstekandidat Iselin Nybø i en kommentar til Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Men gradvis øker bevisstheten om nødigheten av å utvikle nye og forurensningsfrie energiformer, Oljeeventyret nærmer seg snipp-snapp snute, og Norge står nå — sammen med alle verdens land — foran vendepunktet i politisk kurs: Vi må omstille oss fra bruk av fossil energi; kull, olje og gass, til lavutslippssamfunnet, basert på fornybare energikilder. Et regjeringsskifte kan gi en mer bærekraftig forvaltning av Oljefondet.

De land og de områder som går i front, vil være best rustet til å møte morgendagen. Ikke bare med bedre miljø, men også med et mer tilpasset næringsliv og en bedre velferd. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. Miljøbedriftene blir morgendagens vinnere. Naturverdiene bevares for framtidige generasjoner.

Ingenting gjør seg selv. Da Stavanger ble oljehovedstad, var det ikke fordi det lå i kortene, var naturgitt. Både Trondheim, Bergen og Kristiansand var interessert, men kom ikke ordentlig ut av startgropene. Det som gjorde utslaget i Stavanger var lokal handlekraft, vilje og evne, og framfor alt samhandling av alle gode krefter i næringsliv, forskningsmiljø, universitet og høyskoler, fylke og stat.

Lese hele saken i Rogalands Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**