Norge etter oljen

Bergens Tidende har spurt leserne sine hva valgkampen bør handle om. Svaret er ikke eldreomsorg og skatt, men hva Norge skal leve av når oljealderen er over. I dagens lederartikkel i samme avis får Venstre skryt for satsingen på Bergen som hovedstad for fornybar energi. Venstre vet hva Norge skal gjøre etter oljen: Satsing på ren, fornybar energi kan bli et nytt industrieventyr for Norge. Men da må vi ha politikere som tør å prioritere klima og miljø foran olje og gass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Å forberede en hel nasjon på overgangen fra en primær inntektskilde til en annen, handler om å legge til rette for vekst basert på våre beste naturlige forutsetninger — alt fra alternativ energi og infrastruktur, til gründervirksomhet og idéskaping, skriver Bergens Tidende på lederplass 26. august.

Venstre har visjoner for hva Norge generelt og Vestlandet spesielt kan leve av når oljealderen er slutt. Satsingen får skryt i dagens lederartikkel i BT.

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Foto: Stavanger Venstre

Test best i Bergen
Det er god grunn til å la seg begeistre av Venstres forslag om å etablere et statlig investeringsselskap for alternativ energi, og for at de vil plassere selskapet og tilhørende testsenter i Bergen. Vestlandet har både internasjonalt anerkjent klimaforskning og omfattende leverandørindustri, og bør være et naturlig valg, dersom ideen blir realisert.

Planen er at staten skal gå inn med ca. fem milliarder kroner i grunnkapital, og at selskapet så investerer i etfullskala pilotanlegg for testing av ny teknologi til fornybarindustrien. Næringen har selv etterlyst et slikttestsenter i årevis. Den vil helst unngå fiaskoen på Møre, der en satsing på offshorevind ble lagt ned, på grunn av manglende midler tiltestanlegg.

Investeringsselskapet og testsenteret må likevel ha som forutsetning at det har solide kunder fra starten. Et samarbeid med Statoil og andre energiselskaper bør være naturlig. Da kan Bergen kanskje bli senter for Norges fornybare fremtid.

– Bergens Tidende, 26.08.13

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**