Kommunereform – en desentraliseringsreform

Nå snakkes det igjen om kommunesammenslåing. Det er valgtider. Det er i stor grad antall kommuner og et minste antall innbyggere som debatteres. Venstre ønsker en annen vinkling, fordi Venstre ønsker desentralisering av oppgaver og makt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I dag står staten for om lag 60 % av den offentlige tjenesteproduksjonen, kommunene knappe 40. Denne fordelingen ønsker Venstre å snu på hodet. I de siste sju årene er det oppretta nesten 17 000 statlige arbeidsplasser. Mer enn 1/3 av de i Oslo. Erfaringsmessig vet vi at det gjøres en god jobb av ansatte i kommunene, men ressursmangelen er stor og skaper press. Venstre ønsker å bygge på det gode tilbudet som mange småkommuner gir. Derfor ønsker vi at kommunene styrkes gjennom tilførsel av oppgaver og ansvar. For å kunne handtere mer ansvar og flere oppgaver, er det nødvendig med større fagmiljø.

May Valle

Foto: Pryd Studio AS

Venstre ønsker å starte en kommunereform med å omfordele oppgavene. Når Stortinget er blitt enige om kommunale oppgaver — vil oppgaveomfanget gi grunnlag for å fastsette antall kommuner.

Venstre vil at kommunene skal ha frihet til å finne hverandre. En miks av nye oppgaver og ressurser, samt et inntektssystem som premierer sammenslåing, kan være gulrøtter. Enkelte steder i Nordland så vel som ellers i landet har en topografi og avstander som gjør det meningsløst å slå sammen. Det skal det tas hensyn til. Utvikling av ny samferdselsløsninger kan i enkelte høve være nødvendig. Til eks. burde det vært knyttet betingelser da bruen mellom Herøy og Dønna ble bygd. De fleste ville forstått en slik sammenslåing den gang.

Venstre mener at en konsekvens av justerte kommunegrenser vil være at også oppgaver lagt til fylkeskommunalt nivå vurderes i denne sammenheng. Det samme gjelder organisering av det regionale mellomleddet . I dag har vi interkommunale selskap, regionråd, fylkeskommune, fylkesmann som har en funksjon mellom kommune og stat.

For Venstre er ikke kommunesammenslåing noe mål i seg selv, men nødvendig for å desentralisere makt og oppgaver, og slik styrke lokaldemokratiet.
Nordland Venstre

May Valle
2. kandidat til Storgtingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**