Lærerikt møte om pensjonsreformen

Jan Fjellstad deltok tirsdag kveld på Seniorsakens møte omkring pensjonsreform og skatt. Stig Klingstedt (leder for sentralstyret i Seniorsaken) og Kari Bogevold (nestleder og pensjonsrådgiver i Forsvarets Seniorforbund) sørget for gode innledninger på et krevende tema – før politikerne delte ordet mellom seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

Seniorsaken med Ruth Haugland i spissen har etterhvert fått en god tradisjon på å skape en fin møtearena om ulike temaer av interesse for seniorene blant oss. Venstre synes det er hyggelig og lærerikt å kunne bidra på disse arenaene. Denne gang var det altså pensjonsreformen som sto for tur.

Selve pensjonsreformen bunner i et bredt forlik i Stortinget, som de fleste partiene har stilt seg bak – og slik bar også møtet mer preg av et orienteringsmøte enn et debattmøte. Jan Fjellstad, som ved siden av å være andrekandidat for Troms Venstre også jobber som controller i NAV Pensjon og Regnskap, fikk med det både muligheten til å informere om Venstres pensjons- og skattepolitikk, og samtidig få nyttige innspill fra seniorer som vedgikk både politikk og arbeidsliv. Samtlige partier, forutenom Høyre, deltok på møtet.

Venstre mener det er viktig å sikre økonomisk trygghet for eldre, og at pensjonssystemet må være tilpasset fremtidens behov. Pensjonssystemet må gjennomgående være slik at det lønner seg å stå lenger i arbeid, og det må være samsvar mellom mulighet til opptjening av økt pensjon og aldersgrense som oppsigelsesgrunn. Venstre vil derfor:
– La den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat bedrift eller i egen virksomhet.
– Fjerne de fleste pensjonsprivilegier for særskilte sektorer og tariffområder, samtidig som skattefradrag for individuelle forsikrings- og pensjonsspareordninger økes og gjøres mest mulig like for alle.
– Avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglige begrunnelser, og øke aldersgrensen for arbeidsgivers automatiske oppsigelsesadgang fra 70 til 75 år.
– Avvikle de statlige bidragene til avtalefestet pensjon (AFP) og gi incentiver for at folk skal jobbe lenger, og ikke kortere.
– Reformere offentlige pensjonsordninger i tråd med pensjonsreformen og endringene i private pensjonsordninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**