En helsepolitikk som setter folk først

Det er bare det offentlige helsevesenet som er der når barnet eller barnebarnet ditt blir sykt midt på natta, eller hvis du blir utsatt for en alvorlig ulykke. Derfor må det offentlige helsevesenet bli enda bedre. Det må holde åpent lenger, men da trengs det flere sykepleiere og leger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

En av de største utfordringene i helsepolitikken i dag er helsekøer. Å stå i kø er dyrt – for den enkelte, for arbeidsplassen og for samfunnet. Men det hjelper ikke å ta de flinkeste fagfolkene ut av det offentlige helsevesenet og la de jobbe ved private klinikker.

Private må bare bli et supplement for å få unna køene. Det trengs flere sykepleiere og leger, ikke byråkrater. Regjeringen bruker pengene feil. Vi trenger flere fagfolk, ikke helsebyråkrater.

Og så må vi høre mer på hjelpepleierne, sykepleierne og legene og mindre på byråkratene. Hva sier de? Jo, at de drukner i byråkrati og rapportering, tid som kunne vært brukt på pasientbehandling – og gitt kortere køer.

Forside helsepolitikk

Foto: –

Venstre mener vi fremover må prioritere mer til dem som trenger det mest. I dagens helse-Norge er det særlig rus- og psykiatripasienter og yngre mennesker med funksjonsnedsettelse som trenger et løft. I tillegg ser vi en stor variasjon i kommunene når det gjelder pleie og omsorg. Disse gruppene vil Venstre prioritere.

På Dagsrevyen så vi et eksempel på manglende politisk handlekraft. 550 nedlagte sengeplasser i psykiatrien skapte opprør. Helseminister Støres svar var i beste byråkratiske stil: «Det må vi få en god oversikt over».
Vi i trenger ikke flere utredninger, men reell vilje til å prioritere rus og psykiatri. En slik vilje har Venstre.
Derfor vil vi i regjering etter 9. september. Stem Venstre og sett pasienten før systemet!

Les mer om Venstres helsepolitikk her som beskriver 27 tiltak til forbedring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**