Vis varme

Tidligere denne uken la Trine Skei Grande og Abid Raja fram Venstres 35 tiltak for færre fattige barn. Blant annet vil vi gi gratis barnehage for barn fra lavinntektsfamilier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I valgkampen 2005 fikk Jens Stoltenberg et spørsmål om hvorfor det er behov for en ny regjering. På det spørsmålet svarer han:

«Aldri har en regjering brukt mer penger enn den sittende regjering, allikevel har tallet på fattige barn økt. Det alene er en god nok grunn til å skifte regjering 12. september 2005».

Denne uttalelsen er en minst like god grunn til å skifte regjering den 9. september 2013.

Arne Ivar Mikalsen og Trine Skei Grande

Foto: Pryd Studio AS

74.000 barn lever i vedvarende fattigdom i Norge. Tallet har økt under den rødgrønne regjeringen. Over 102 000 barn vokste i 2011 opp i lavinntektsfamilier i Norge.

De viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom er en god offentlig skole og et åpent arbeidsliv med plass til alle. Men noen vil falle utenfor, permanent eller midlertidig. Barn som vokser opp i fattige familier skal aldri lide last for den økonomiske situasjonen de er i.

Som samfunn har vi et ekstra ansvar for å sikre at barn i fattige familier blir inkludert på så mange arenaer som mulig på en likeverdig måte. Vi vet at barn fra ressurssvake familier har store fordeler av å gå i barnehage, både når det gjelder språkutvikling og senere utdanning og yrkesdeltakelse.

Venstre går derfor til valg på et løft for fattige barn. Vi foreslår 35 ulike tiltak som neppe en gang for alle avskaffer fattigdommen i Norge, men som kan redusere antall fattige barn med minst 25.000 i løpet av fire år. Blant disse tiltakene er gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5-åringer fra lavinntektsfamilier.

Arne Ivar Mikalsen 1. kandidat Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**