Hva vil Venstre med landbruket?

Venstre vil utgjøre en forskjell for bonden og landbruket i en blågrønn regjering. Vi vil kjempe for landbruksoverføringer på dagens nivå, en enklere hverdag for bonden og et mer bærekraftig og liberalt landbruk for Norge, skriver førstekandidat Jon Gunnes og leder for Melhus Venstre i dagens Trønderbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

I Trønderbladet lørdag 17. august stiller representanter fra ulike lokallag spørsmålstegn ved hvorvidt Venstre vil kjempe bøndenes sak i regjering. I likhet med mange andre ser ikke forfatterne av innlegget nyansene mellom ulike partier og betrakter blokkene som ett parti med felles politikk. Slik er det jo ikke. Nå peker alle meningsmålinger på at vi får en ny regjering og en ny statsminister de neste årene. Venstres landbrukspolitikk har derfor aldri vært viktigere, og vi skal forklare hvorfor.

Først av alt er det nødvendig å avklare Venstres syn på overføringer til jordbruket, der det åpenbart hersker tvil om partiets syn. Kort sagt ønsker Venstre å videreføre landbruksoverføringer på dagens nivå. Pilarene for norsk landbrukspolitikk er jo nettopp overføringsnivået, jordvern, tollvern og langsiktige rammer. Vi mener imidlertid at innenfor dagens rammer bør innretningen av overføringene dreies mer over til miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger. Venstre vil også gi momsfritak for økologisk mat og økt jordbruksfradrag for bønder som legger om til økologisk landbruk.

Venstre anser jordbruksavtaleinstituttet som overmodent for revisjon. Rammebetingelsene for norsk landbruk ble utformet under det andre hamskiftet, fra 50-tallet og fremover. Her snakker vi om tida da traktoren kom inn i norsk landbruk — det er en god stund siden nå. Venstre ønsker en demokratisering av jordbruksavtaleinstituttet der kun de ordninger med direkte innvirkning på bondens inntekt blir en del av forhandlingene, mens øvrige ordninger legges til Stortinget. Slik får Stortinget et tydeligere ansvar.

Markedsregulering er viktig for Venstre, slik at de som jobber innen landbruk kan gjøre langsiktige, fremtidsrettede og bærekraftige investeringer. Venstre mener det er nødvendig med en gjennomgang av markedsreguleringene slik at like konkurransevilkår og langsiktighet for bonden sikres.

Venstre ser bonden som en selvstendig næringsdrivende. Vi mener at også enkeltstående bønder skal få organisere driften sin som aksjeselskap og organisere den som andre selvstendige næringsdrivende. Samtidig vil vi legge mer til rette for samdrift slik at flere kan bli med. Samdrifter bør også kunne leie kvoter og kvotetakene bør heves. Vi vil også ha en friere omsetning av melkekvoter. For å gjøre det enklere for nyetablerte bønder vil vi også innføre en ordning med oppstartskvoter i melkeproduksjon til redusert pris.

Med Venstre i regjering vil bonden oppleve det andre næringsdrivende vil oppleve — mindre regelverk og større frihet. Vi vil ha mindre byråkrati og færre skjema slik at hverdagen til bonden blir enklere. Venstre ønsker å stimulere norsk matkultur og produksjon av lokal mat og drikke. Derfor ønsker vi blant annet å liberalisere regelverket for foredling av mat på egen gård. Dersom Venstre får bestemme vil turister kunne komme på gårdsbesøk og smake både på bondens mat og på lokalprodusert alkohol som sider eller øl.

Venstre står godt plassert i sentrum i norsk politikk. Vi står for en kontinuitet i landbrukspolitikken i den forstand at vi vil fortsette med landbruksoverføringer på dagens nivå, men vi ønsker endringer som gjør landbruket mer rustet for fremtiden. Bønder skal få drive gård, ikke fylle ut skjema. Samtidig må landbruket bli stadig mer miljøvennlig og bærekraftig. Den som frykter en overdreven liberalisering av landbruket ved en blå-blå regjering bør derfor kjenne sin besøkelsestid i år og stemme på det partiet som vil ta disse kampene i regjering: Venstre.

Jon Gunnes, førstekandidat Sør-Trøndelag Venstre
Jan Frode Hatlen, leder Melhus Venstre
(Trykt i Trønderbladet 29. august)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**