Eidsiva og Hunton — sammen til Dalborgmarka

Kjære Eidsiva. Bli med oss på å ta Gjøviks viktigste byutviklingsgrep og største industrielle satsing for framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hunton vurderer å bygge en ny fabrikk i Norge. Dette er godt nytt for norsk treindustri. For Gjøvik er det en gullkantet mulighet til å bli med på et nytt og grønt industrieventyr. Hunton-eier Arne Jebsen sier i OA 29. august at Gjøvik er med i vurderingen og at Skjerven skog er aktuelt område.

Ketil Kjenseth

Foto: Cathrine Dokken

Kjære Eidsva. Bli med oss på laget nå. Dere vil produsere fornybar enrergi av trevirke. Hunton vil produsere fornybar isolasjon av trevirke. Raufoss-miljøet er best i verden på kompositter og materalteknologi. Biomasse basert på tre kommer til å bli et viktig materiale i framtida for å erstatte oljebaserte produkter. I Dalborgmarka ligger alt til rette både for ny fabrikk for å produsere trefiberisolasjon og forbrenningsanlegg for fornybar energi. Og mer til.

Kjære Eidsiva. Bli med oss på å ta Gjøviks viktigste byutviklingsgrep og største industrielle satsing for framtida. Gå sammen med Hunton og sats i Dalborgmarka. Slik får vi plass til boliger og en ny bydel rundt Kallerudlia og Mustadhagen. Høgskolen i Gjøvik er i sterkt vekst og trenger mye pass til både undervisningsbygg, parkering og studentboliger. Hele bydelen trenger mer plass til barn , lekeområder , grøntområder og kollektivtilbud. Ved å flytte forbrenningsanlegget fra Kallerudlia 9 frigjør vi muligheter. For alt. Legg prestisjen til side, Eidsiva. Bli med oss. En hel by vil dette.

Ketil Kjenseth, kommunstyrerepresentant og stortingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**