Folkemøte for Frognerstranda og Filipstad!

Frogner Venstres ildsjel og ressursperson på Frognerstranda/Filipstad, Einar Kjerschow, oppfordrer alle Frogner Venstres medlemmer til å delta på folkemøtet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tirsdag 3.9.13 kl. 19:00 avholdes det debattmøte om Filipstad hvor de omstridte planene til PBE/HAV skal diskuteres mot Plansmias «Fjordbyparken».

Sted: Militærhospitalets Auditorium Grev Wedels Plass 1.

Fjordbyparken har samme byggevolum, men skiller seg fra PBEs og Oslo Havns forslag bl.a. på følgende punkter:
Parken blir mye større og gis bedre tilknytning til sjøen hele veien, kyststi og byens øvrige parkdrag.
Fergeterminalen flyttes litt og dreies for å gi bedre utsyn fra byen mot fjorden og mindre risiko for småbåttrafikken. Terminalområdet legges under deler av parken.
Veiløsningen er bedre ved at man unngår å trekke 15.000 kjøretøy i døgnet gjennom Filipstad på bakkenivå.
Veiløsningen gir mulighet for å legge E-18 under lokk langs Frognerstranda i framtida.
Den nye bebyggelsen gir bedre siktlinjer og god tilpasning til byen bak.

I paneldebatten deltar:
Bård Folke Fredriksen (H), byråd for byutvikling
Ola Elvestuen (V), byråd for samferdsel og miljø
Øystein Sjøtveit (FrP), leder av byutviklingskomiteen
Anders Røberg-Larsen,( Ap) fraksjonsleder i byutviklingskomiteen
Møteleder: Øystein Rakkenes

Fjordbyparken er enstemmig vedtatt av Bydelsutvalget i Frogner, men møter motbør i Rådhuset.

Still opp og hør/debatter om den største og viktigste byutviklingssaken i Frogner på mange tiår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**