Mikalsen besøkte Frikult i Rana

Livet skal være fylt med opplevelser og læring. Naturen har evne til å åpne dører mellom individene — ja sågar åpne “vanntette skott”, forteller en engasjert Ove Johnny Bustnesli, daglig leder ved Frikult. – Det er også derfor at aktivitet og opphold i natur er en sentral del av FrikultModellen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Jeg liker det jeg ser og hører, sa Venstres kandidat til Stortinget, Arne Ivar Mikalsen da kan besøkte Frikult på Ildgruben i Rana.

Venstre mener friskoler bidrar med nytenkning og gi nye erfaringer om pedagogikk og organisasjonsformer. Samtidig gir de økt valgfrihet. Ved godkjenning av friskoler skal livssyn, alternativ pedagogikk eller kvalitet legges til grunn.

Venstre vil tillate etablering av friskoler uten religiøst eller alternativt pedagogisk grunnlag. Dette gir håp om rask godkjenning av Frikult som skole om det blir regjeringsskifte etter valget.

– Det vil er svær gledelig for den videre utvikling av Frikult, sier Anita Sollie, som arbeider med dokumentasjon av læringsresultater og søknad om godkjenning.

Friskoler skal være tilgjengelige uavhengig av foreldrenes økonomi. Venstre vil derfor øke den offentlige finansieringen av friskoler til 90 %, samt dekning av kapitalkostnader.

Arne Ivar Mikalsen skjønte raskt at Frikult var en friskole etter Venstres smak, her i samtale med A

Foto: Erling Solvang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**