Katter ville velge vissvass?

I denne kommentaren gir Eddy Robertsen tilsvar på SVs angrep på Venstres ønske om en sterkere kommunesektor. -Det er godt mulig at våre mjauende venner foretrekker Whiskas, men SVs vissvass om lokal råderett ville trolig ikke mange bli fristet av, kommenterer Eddy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les Eddy Robertsens tilsvar på SVs vissvass, som er kommet på trykk i ulike Vestfold-aviser denne uka:

Søt kattepus

Foto: Martin Poole

Det er godt mulig at reklamen har rett, og at våre mjauende venner foretrekker Whiskas, men at folk som er opptatt av lokal råderett ville velge SV-statens forordninger og pålegg, det er vissvass.
SVs Heming Olaussen prøver å skape et inntrykk av at Venstres politikk vil føre til mindre lokal innflytelse, fordi vi mener at det er for mange små kommuner i Norge. Dersom Olaussen hadde tatt seg bryet med å lese mer enn én setning i vårt program, ville han fått med seg HVOFOR vi mener at det er for mange små kommuner.

Vi vil styrke lokaldemokratiet. Vi vil gi folk økt innflytelse over egen hverdag. I de rødgrønnes klamme grep, har folks mulighet til å påvirke sitt eget liv blitt svekket. Det lokale selvstyret innskrenkes stadig mer av statlig detaljstyring, forskriftsiver, rundskrivsdiktater og en stadig økende trang fra stortingspolitikere til å blande seg opp i småting. Det er et vedvarende, økende press, spesielt fra SV og FRP om å øremerke midler, lovregulere nivå på tjenesteproduksjon og sentralisere utformingen av de offentlige tilbudene. Dette skaper kommunestyrer som nærmest er for et nytt byråkratisk nivå å regne. Dette skaper IKKE medinnflytelse. Dette skaper IKKE effektive og effektfulle løsninger for folk, der de bor. Dette er sjablongpolitikk på sitt verste.

Venstres politikk går ut på å desentralisere makt og innflytelse. Den går ut på å legge myndigheten der den hører hjemme; nærmest innbyggeren. For å klare dette, må kommunene være av en viss størrelse. Vi vil at kommunen skal ha hel eller delvis myndighet over rehabilitering, barnevern, folkehelse og forebygging, rusomsorg, psykisk helse, kultur, kriminalomsorg, med mer. Da må kommunene være robuste nok.

Derfor sier vi at vi må ha en kommunereform med mål om å desentralisere makt og myndiget. Med et måltall på antall kommuner reformen skal resultere i. Prosessen skal basere seg på frivillighet (man vil vite på forhånd hvilke oppgaver som skal flyttes til kommunen), men staten skal kunne gripe inn DERSOM manglende sammenslåing gjør at desentraliseringen ikke lar seg gjennomføre.

Venstres utgangspunkt er at desentralisering av makt og myndighet er en aktiv distriktspolitisk handling. Venstres politikk for kommunestruktur er innrettet med sikte på å styrke og myndiggjøre lokale samfunn og distriktssentre, og gjøre det mulig å bo og leve over hele landet.

Eddy Robertsen på fylkesårsmøtet

Foto: Kåre Pettersen

SV forsøker å få deg til å tro at folkeavstemming over kommunegrenser er viktigere for lokal råderett enn det faktum at kommunestyrene får mindre og mindre myndighet. Det mener vi er vissvass. Stem på den politikken som gir deg mest innflytelse over egen hverdag. Stem Venstre. Så får kattene gjøre som de vanligvis gjør; det de selv vil.

Eddy Robertsen, stortingskandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**