Kunnskap først

“Kunnskap og kompetanse danner grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd.
Venstre setter folk først gjennom å satse på kunnskap. Slik investerer vi i framtida. ” Dette skriver Maria Serafia Fjellstad, leder Harstad Venstre og Bjørge Eilertsen, lærer og medlem i Harstad Venstre i et innlegg i dagens Harstad Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

La læreren være lærer

Foto: Venstre

“Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi står for en liberal politikk som kombinerer den enkeltes frihet med ansvar for hverandre. Frihet og ansvar forutsetter like muligheter til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Mulighetene skapes gjennom kunnskap; og med dét er kunnskap en av Venstres virkelige kjernesaker. Slik har det også vært gjennom hele Venstres 130-årige historie; og vi er stolt over hvordan partiet med Johannes Steen i spissen har formet den norske folkeskolen.

Læreren
Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Venstre ønsker en god og attraktiv lærerutdanning, som bidrar til økt rekruttering. Venstre foreslår derfor å gjøre lærerutdanningen til en femårig mastergrad med strengere opptakskrav. Vi ønsker å gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å velge skolen som arbeidssted gjennom å eksempelvis redusere studiegjeld. Skal vi beholde og få flere gode hoder inn i skolen, må vi også ha et system som stimulerer og gir lærerne mulighet til å strekke seg enda lengre gjennom karrieren sin. Dette vil vi sikre gjennom å utvide ordningen som gir alle lærerne mulighet til å gjennomføre formell videreutdanning. De statlige bevilgningene til etter- og videreutdanning må øke i tråd med etterspørselen.

Læreren må ha tid til å være lærer. Venstre er partiet som sterkest har tatt til ordet for reduksjon av byråkrati i alle sektorer. Lærerne trenger mer tid til planlegging og tilrettelegging av undervisning, ikke å overøses av nye rundskriv og bestemmelser. Norsk skole blir ikke bedre ved enda mer sentral styring. Vi må ha større tillit til fagfolks kunnskaper, meninger og vilje til ansvar. At lærerne får nok tid til å være lærer, er avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev tilpasset og god
opplæring. En elev som får utfordringer tilpasset egne forutsetninger vil oftere være en motivert elev.

Frafall i videregående skole
Frafallet i videregående skole på 30% er en av norsk skoles største utfordringer. Venstre har som mål at minst 90 % skal fullføre og bestå videregående opplæring. Dette målet vil vi nå gjennom tidligere intervensjon, med raskere støttetiltak for elever i fare for å falle ut. Vi foreslår tiltak som økt relevans i opplæringen på yrkesfagutdanning, mer praktisk opplæring i ungdomsskolen og flere lærlingeplasser gjennom å fjerne arbeidsgiveravgift og økt lærlingtilskudd. Kvaliteten på rådgivertjenesten er også viktig for å sikre at elever velger riktig opplæringsløp, fullfører og består. Utdanningsforbundet mener 21% av frafallet skyldes psykiske plager. Venstre foreslår 1.000 nye helsesøstre og et lavterskel psykologtilbud med statlig tilskudd i kommunehelsetjenesten. Dette vil hjelpe oss å møte elevenes utfordringer også utenfor skolehverdagen.

Kunnskap og kompetanse danner grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Venstre setter folk først gjennom å satse på kunnskap. Slik investerer vi i framtida. ”

Maria Serafia Fjellstad, leder Harstad Venstre
Bjørge Eilertsen, lærer og medlem Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**