Miljø

Ta grønne valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes.

I dag bruker toget mellom Oslo og Bergen lengre tid enn i 1975. Norges utslipp av klimagassen CO2 er rekordhøye. Miljøet fortjener bedre. Venstre prioriterer de gode miljø- og klimaløsningene.

Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø­vennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljø­vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne valg.

Venstre vil:
Si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig og skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver.
Ha en storstilt satsing på fornybar energi.
Ivareta det biologiske mangfoldet ved å sikre sårbar natur.
Bygge InterCity med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer innen 2025 og ruste opp togstrekningene mellom de store byene.
Investere en større del av Oljefondet i klimavennlige prosjekter.
Kutte Norges klimautslipp med 40 prosent innen 2020.
Bygge flere sykkelveier i byer og tettsteder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**