Venstre i en blågrønn regjering vil jobbe for lokalsykehusene

Det har kommet mange angrep på Høyres privatiseringsiver i helsesektoren i denne valgkampen. I forrige uke var AP med Erik Sivertsen ute å sa at sykehuset på Gravdal vil ryke når Høyre får makt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mandag denne uken sa Lillian Hanssen fra AP og SVs Geir Ketil Hanssen det samme: Høyres ønske om å privatisere vil føre til at kompetansen vil flyttes fra de offentlige sykehusene til de private.

Det er her det grønne i en blågrønn regjering kommer inn i bildet. Venstre vil i en blågrønn regjering definere hva et sykehus skal være. Lokalsykehusene har en viktig rolle i helsetilbudet og skal sikre god beredskap over hele landet. For redelighet og forutsigbarhet mener vi og Venstre det er viktig å definere hva et lokalsykehus skal være. Vi mener at et lokalsykehus minimum skal ha akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og enklere ortopedi, fødetjenester samt anestesi tilstrekkelig for kirurgi, akutt indremedisin og fødselshjelp, og i tillegg røntgen og laboratorietjenester som minimum dekker behovet for akuttbehandling.

Vi vil beholde dagens foretaksmodell, men vi ønsker at Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Med dette vil vi at beslutningene skal tas i det åpne rom, og ikke bak lukkede dører, der vi har liten eller ingen påvirkningskraft.

Arne Ivar Mikalsen

Foto: Silje Englan

Der FRP i en blå-blå regjering trolig vil privatisere deler av helsevesenet, vil Venstre i en blågrønn regjering med Høyre og Krf trekke politikken inn mot sentrum og sørge for at lokalsykehusene bevares. Dette mener vi er vesentlig for å få ro i sykehusene i distriktene. Vi bor her, og vi må ha en fungerende helsevesen, her! Vi og Venstres stortingsgruppe vil jobbe for å få dette til i en ny regjering.

Arne Ivar Mikalsen 1. kandidat Nordland Venstre
Gøran Rasmussen Åland 6. kandidat Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**